a
Ana SayfaZekât16. Altın ve gümüş birbiriyle ya da başka madenlerle karışık olsa zekâtı nasıl verilir?

16. Altın ve gümüş birbiriyle ya da başka madenlerle karışık olsa zekâtı nasıl verilir?

Altın ile gümüş -darbedilmiş geçerli para cinsinden olmamak şartıyla- karışık bir hâlde bulunursa bakılır:

Eğer altın yalnız başına nisap miktarında ise veya ikisi bir nisap miktarında olup altın gümüşe ağırlık veya kıymetçe üstün veya eşit ise hepsi altın sayılır. Ona göre zekât gerekir. Fakat altın nisap miktarında olmayıp kendisine gümüş galip ise o zaman hepsi gümüş sayılır.

Mesela altın 85 gram olduğu hâlde, gümüş 800 gram bulunsa, bunların hepsi altın sayılır. Çünkü altın yalnız başına nisaba ulaşmıştır. Bu esas alınır. Yine altın 50 gram olduğu hâlde, 800 gram gümüş kıymetinden daha değerli olsa yine hepsi altın sayılır. Fakat altın 50 gram olduğu hâlde, gümüş kısmı 50 gram altından daha kıymetli bulunsa, hepsi gümüş sayılır. Çünkü bu durumda altın hem tek başına nisaba ulaşmamış hem de gümüşe kıymetçe yetişememiştir.

Altın ve gümüş başka bir madenle karışık hâlde olursa çoğunluğa göre hükmedilir. Buna göre, altın veya gümüş yabancı maddeden fazla veya eşit durumda ise tümü altın veya gümüş kabul edilir.

Eğer altın veya gümüş, karıştırılmış yabancı maddeden az ise bakılır: Altın veya gümüş kısmı kıymetçe nisaba ulaşırsa zekâtları verilir. Eğer kıymetçe ulaşmaz ancak zekâta bağlı başka mallar varsa, bu durumda, onlara ilave edilerek zekatları yine verilir. Eğer tek başlarına nisaba ulaşmaz ve zekâta tabi başka mal da yoksa, bunlardan zekât vermek gerekmez.

(Ömer Nasuhi Bilmen, Sf. 356, Madde 60-61)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin