a
Ana SayfaCenaze16. Mezarın başında telkin caiz midir?

16. Mezarın başında telkin caiz midir?

Telkin: Mükellef çağına girip de ölen bir Müslüman’ın mezarı başında durup meleklerin sorularının cevabını ölüye söylemektir.

Kişi mezara gömüldükten sonra iyi hâl sahibi bir kimse kalkar ve ölünün yüzüne karşı durup ona hitaben, “Ya Osman!” “Ya Zeynep’in oğlu” gibi hitap ederek üç kez seslenir. Ölünün adını ya da annesinin adını bilmiyorsa, “Ey Allah’ın kulu” ya da “Ey Havva’nın evladı” der ve daha sonra telkin sözlerini söyler.

Telkinin caiz olup olmadığı hususunda mezhepler arasında ihtilaf vardır.

Hanefi mezhebine göre telkin caizdir ancak ne yapılması emredilir ne de yasaklanır.

Şafiî ve Hanbeli mezhebine göre, ergenlik çağına ulaşmış ölüye definden sonra telkinde bulunmak müstehaptır.

Müstehab: Yapıldığında sevap kazanılan, terkinde ise günah olmayan amellerdir.

Maliki mezhebine göre ise telkin ölüm döşeğinde yapılır. Gömüldükten sonra telkin yapılması mekruhtur.

Mezheplerin ihtilaf ettiği meselelerde kişiye düşen, kendi mezhebiyle amel etmektir. Bizler Hanefi mezhebindeniz. Bu durumda şöyle amel ederiz:

Telkin yapana “Yapma.” demeyiz; yapmaya da “Yap.” demeyiz. Dileyen yapar, dileyen yapmaz. Mezhebimizin hükmü budur.

Ancak şu da bilinmelidir ki:

Bütün hayatını günahlarla ve isyanlarla geçiren ve Allah’ın rızasına mazhar olamayanlara bu telkin asla fayda vermez. Kim hayatında nefsine İslam’ı telkin eder ve nefsi de o telkini dinlerse, bu kişiye kabri başındaki telkinin de inşallah fayda olur.

(el-Fetâvâ’l-Hindiyye, l, 173; Vehbe Zuhaylî, III, 86; Muğni’l-Muhtac, I, 367; Keşşâfu’l-Kınâ, II, 157)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin