a
Ana SayfaTaharet17. Tüy dökücü krem kullanmak caiz midir?

17. Tüy dökücü krem kullanmak caiz midir?

Hz. Aişe’den rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamberimiz (a.s.m.) şöyle buyurmuştur:

— On şey fıtrattandır: Bıyığın kesilmesi, sakalın uzatılması, misvak, istinsak (burna su çekmek), mazmaza (ağza su çekmek), tırnakları kesmek, parmak mafsallarını yıkamak, koltuk altını yolmak, etek tıraşı olmak, istinca yapmak. (Müslim, Taharet, 56 (261); Ebû Davud, Taharet 29, (53); Tirmizî, Edeb 14, (2758); Nesâî, Zinet, 1, (8, 126, 127))

Hz. Enes (r.a.) da şöyle demektedir:

— Resulullah (a.s.m.) bize bıyığın makaslanıp, tırnağın kesilmesini; koltuk altının yolunup, eteğin tıraş edilmesini kırk günü aşmayacak şekilde emretti. (Müslim, Taharet 51, (258); Ebû Dâvud, Tereccul 16, (4200); Tirmizî, Edeb 15, (2759); Nesâî, Taharet, 13, 14)

Bu hadislerden anlaşılıyor ki: Sünnet olan, koltuk altını yolmak ve kasıkları tıraş etmektir. Sünnete uymak için bu şekilde tıraş olan, âdetini ibadete çevirmiş olur.

Bazı âlimlere göre, kadın için sünnet olan, kasıkları tıraş etmek değil, yolmaktır. (Alâuddin Âbidin, el-Hediyye’l-Alâiyye, 255)

Bununla birlikte, tüy dökücü kremler veya bazı otlar kullanmak da caizdir. Bunda bir sakınca yoktur. Çünkü asıl olan temizliktir. Temizliği yapan kişi Allah’ın emrine uymak için temizlenirse sevap kazanır. Eğer temizliği sünnette emredilen şekilde yaparsa bir sevap daha kazanır. Eğer sünnette emredildiği şekilde yapmazsa sevaptan mahrum olur ancak bir günah kazanmaz.

(Şevkânî, Neylü’l Evtar, I, 131; İbni Âbidin, VI, 406-407; Alâuddin Âbidin, el-Hediyye’l Alâiyye, 255)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin