17. Hak dini din edinmeyen Yahudi ve Hristiyanlarla savaşın. (Tevbe 29)

Ehl-i kitabın ehl-i cehennem olduğuna dair on beşinci delilimiz Tevbe suresinin 29. ayetidir. Cenab-ı Hakk bu ayet-i kerimede Ehl-i kitap ile savaşmamızı emretmiştir. Ayetin hükmüne göre, Ehl-i kitap ya cizye öder, ya İslam’a girip Müslüman olur, ya da onlarla savaşılır.

Şimdi, birinci sorumuz şu:

— Allahû Teâlâ, düşmanlarıyla mı savaşmamızı emreder yoksa dostlarıyla mı?

Herhâlde cevap “Düşmanlarıyla.” şeklindedir. Bu cevabı vermek için de allame olmaya gerek yoktur.

İkinci sorumuz şu:

— Madem Allahû Teâlâ, düşmanlarıyla savaşmamızı emreder ve madem Ehl-i kitap ile savaşmamızı emretmiş, bu durumda, Ehl-i kitabın Allah’ın düşmanı olması gerekmez mi?

Herhâlde cevap “Evet, Allah’ın düşmanı olması gerekir.” şeklindedir. Zira düşmanı olmasaydı savaşmamızı emretmezdi.

Üçüncü sorumuz da şu:

— Peki, Allah’ın düşmanı olan Yahudi ve Hristiyanlar cennete nasıl girecek? Allahû Teâlâ, düşmanlarını cennete sokar mı?

Meseleye bir de şu cihetten bakalım:

  1. Tevbe suresi 29. ayetle Allah onlarla savaşmamızı emrediyor.
  2. Maide suresi 51. ayetle onları dost tutmamamızı emrediyor.
  3. Birçok ayetin hükmüyle de bizi onlar gibi olmaktan nehyediyor.

Şimdi, Ehl-i kitap cennete girecek diyenler şu sorularımıza cevap versin:

  1. Onlar cennete girecekse Allah onlarla savaşmamızı neden emrediyor? Cennet ehli Allah’ın has kullarıdır. Onlarla savaşılır mı?
  2. Onlar cennete girecekse Allah onları dost tutmamızı niçin yasaklıyor? Cennet ehlini dost tutmak ve onları sevmek yasaklanır mı?
  3. Onlar cennete girecekse Allah bizi onlara benzemekten niçin menediyor? Cennet ehline benzemekten ve onun amelini taklit etmekten daha güzel bir şey var mıdır?

Bütün bu tahlillerin neticesi şudur: Yahudi ve Hristiyanlar İslam’a girmedikleri müddetçe cennete giremezler, cennetin kokusunu dahi duyamazlar.

(13 kez ziyaret edildi, Bugün 1 ziyaret)

İlgili Videolar

Yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir