a
Ana SayfaFikir Sofrası17. Nedir bu atmosfer?

17. Nedir bu atmosfer?

Atmosfer yerden 1.000 km yüksekte, muhtelif gazlardan teşekkül etmiş, taştan daha sert bir gaz okyanusudur. Birçok vazifesinden birisi de hayat sahibi mahlukata zararlı olabilecek ışınları kesmek ve dünyaya göndermemektir.

Eğer bu hikmetli fiilin faili olarak atmosferi kabul edecek olursak şu batıl fikirleri de kabul etmemiz lazım gelecektir:

1. Atmosferin güneşin hangi ışınlarının zararlı olduğunu bilebilmesi için evvela hayat sahiplerinin vücut yapısını bilmesi gerekir. Öyle ya, vücut sahiplerini bilmeli ki neyin onlara zararlı ve neyin menfaatli olduğunu ayırt edebilsin. Bunu bilmek ise bir ilm-i muhitin (her tarafı kuşatmış bir ilmin) sahibi olmakla mümkündür.

2. Sadece hayat sahiplerini bilmesi de kâfi gelmez. Ayrıca güneşin ışınlarını da tanıyabilmesi gerekir. Zira zararlıyı zararsızdan ayırt etmek ve ihtiyaca göre belli bir ölçüde göndermek ancak o ışınları tanımakla olur. Bunun için ise türlü türlü alet ve edevatı olup hatta gelişmiş bir laboratuarı olmalı ki zararlıyı zararsızdan ayırt edebilsin ve hangi ışının hangi ölçülerde gönderilmesinin gerektiğini bilsin. Bu ise atmosferin âlim, adil, hakîm gibi isimlerle müsemma olmasını gerektirir.

3. Haydi hayat sahiplerinin vücutlarını ilmiyle biliyor ve güneşin ışınlarını da aletleriyle ölçüyor. İyi de zararlı ışınları göndermemek rahmet ve şefkatin bir eseridir. O cansız ve şuursuz atmosferde ise böyle bir şefkat ve merhamet olamaz.

İşte Allah’ı inkâr etmek ilim sahibi, hikmet sahibi, merhamet sahibi bir atmosferin varlığını kabul etmeyi gerektirir.

Ey nefsim! Bu saçmalığa inanabilirsen dilediğini yap, vesselam.

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin