a
Ana SayfaKur'an'ın Tarifi18. Hem bir kitab-ı ubudiyet.

18. Hem bir kitab-ı ubudiyet.

Bu dersimizde Kur’an’ın tarifinin on sekizinci maddesini mütalaa edeceğiz:

Hem bir kitab-ı ubudiyet… (İşârâtü’l-İ’caz)

Kur’an insana ibadetini öğreten bir kitaptır. Namazdan oruca, secdeden rükûa, kıyamdan tesbihe, hacdan zekâta, zikirden tefekküre, kurbandan sadakaya kadar, her türlü ibadeti insana öğretmekte; bu cihetle de bir kitab-ı ubudiyet olmaktadır.

Bununla birlikte, bu ibadetlerin eda ediliş şekilleri genelde sünnet-i seniyyeye havale edilir. Yani Kur’an yapılması gereken ibadetleri emir ve tayin eder; sünnet-i seniyye ise bu ibadetlerin eda şekillerini öğretir.

Ayrıca ubudiyet sadece saydığımız maddelerle kayıtlı değildir.

– Kişinin aczini bilmesi,

– Fakrını idrak etmesi,

– Allah’a karşı günahlarını itiraf etmesi,

– Tövbe edip af dilemesi,

– Esmâ-i İlahiyenin cilvelerini âlem aynalarında okuması,

– Mahlukatın ibadet ve tesbihlerine nâzır ve şahit olması…

Ve bunlar gibi daha birçok ibadet mevcuttur ki Kur’an bu ibadetlerin tamamını ders vermekte ve insana kulluğunu öğretmektedir.

İşte Kur’an bu cihetle bir kitab-ı ubudiyettir ve kulluğun el kitabıdır.

Bu dersimizde şu cümle üzerine konuştuk:

Hem bir kitab-ı ubudiyet… (İşârâtü’l-İ’caz)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin