a
Ana SayfaYeminler18. Kişi bir günahı işlemek için yemin etse ne yapar?

18. Kişi bir günahı işlemek için yemin etse ne yapar?

Kişi bir vacibi terk etmeye ya da bir günahı işlemeye dair yemin edecek olursa, mesela “Allah’a yemin ederim, farz namazı kılmayacağım.” veya “Ramazan orucunu tutmayacağım.” ya da “Allah’a yemin ederim ki mutlaka şarap içeceğim.” yahut “Falanı öldüreceğim.” veya “Anne ve babamla konuşmayacağım.” gibi bir günahı işlemek veya vacibi terk etmek üzere yemin edecek olursa hemen tövbe etmeli ve yeminini bozarak yemin kefareti ödemelidir. Çünkü bu şekilde yemin etmek günahtır. Bu hususta Peygamberimiz (a.s.m.) şöyle buyurmuştur:

— Her kim bir şeye yemin eder ve ondan başkasının o şeyden daha hayırlı olduğunu görürse hayırlı olanı yapsın ve yemininin kefaretini ödesin. (Câmiü’l-Usul, XII, 300; Mecmu’z-Zevâid, IV, 183; Nasbu’r-Râye, III, 296)

Eğer yapılan yemin, “Allah’a yemin ederim hiçbir nafile kılmayacağım. Nafile oruç tutmayacağım. Hiçbir hastayı ziyaret etmeyeceğim. Hiçbir cenazede bulunmayacağım.” türünden bir mendubu terk etmeye ya da “Allah’a yemin ederim namazda sağa sola bakacağım.” gibi mekruh olan bir işi yapmaya dair olursa, kişi için efdal olan mekruh olanı işlememesi, mendubu ise işlemesi yani yeminini bozması ve yemininin kefaretini ödemesidir. Çünkü az önce beyan ettiğimiz, “Her kim bir şeye yemin eder ve başkasının ondan daha hayırlı olduğunu görürse… ” şeklindeki hadis-i şerif bunu gerektirmektedir.

Eğer yapılan yemin yapılması veya terk edilmesi mübah olan bir iş için olursa, mesela herhangi bir eve girmek, herhangi bir yemeği yemek, bir elbiseyi giymek ve buna benzer şeylere dair olursa, efdal olan kişinin yemininde durması yani yeminini bozmamasıdır. Çünkü yemininde durması ve yeminini bozmaması Allahu Teâlâ’yı tazimin bir ifadesidir. Ayrıca Allahu Teâlâ, “İyice pekiştirdikten sonra yeminleri bozmayın.” (Nahl, 91) buyurmuştur. Bununla beraber, yeminini bozması ve yemininin kefaretini ödemesi de caizdir.

(el-Bedâyi, III, 17; el-Kavânînü’l-Fıkhıyye, 160)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin