a
Ana SayfaAdak19. “Mekke fakirlerine şu kadar sadaka vermek nezrim olsun.” dese, aynı meblağı başka fakirlere verebilir mi?

19. “Mekke fakirlerine şu kadar sadaka vermek nezrim olsun.” dese, aynı meblağı başka fakirlere verebilir mi?

Nezir zamana, mekâna, belli bir paraya ve belli bir fakire bağlı kalmaz. Yani nezirde bunların tayini önemsizdir ve yerine getirilmesi gerekmez.

Buna göre, kişi “Cuma günü oruç tutayım.” dese, başka bir günde oruç tutabilir.

Ya da “Mekke fakirlerine şu kadar sadaka vermek nezrim olsun.” dese, aynı miktarı İstanbul fakirlerine verebilir.

Yine “Şu parayı fakirlere vermek nezrim olsun.” ya da “Şu koyunu kesmek nezrim olsun.” dese, aynı meblağdaki başka parayı verebilir ve aynı kıymetteki başka bir koyunu kesebilir. Adakta yapılan zaman, mekân ve diğer tahsisler geçersizdir.

Yine “Şu hayvanı dükkânımın ortasında kesmek nezrim olsun.” dese, o hayvan kıymetindeki başka bir hayvanı dükkânından başka bir yerde kesebilir.

Şarta bağlı adaklar için de aynı şey geçerlidir. Şarta bağlı adaklar da zamanla, mekânla, belli bir parayla ve belli bir fakirle kayıtlanmaz.

Bunun sebebi şudur: Adaktan maksat Allahu Teâlâ’ya yaklaşmaktır. Kişi ileri sürdüğü şartlar ile değil, bizzat ibadetin kendisi ile Allah’a yaklaşır. Bu sebeple, zikredilen şartları yerine getirmek gerekmez.

(Ömer Nasuhi Bilmen, 329, Madde 239, 241)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin