a
Ana SayfaTeyemmüm18. Teyemmümü bozan şeyler nelerdir?

18. Teyemmümü bozan şeyler nelerdir?

Teyemmümü bozan şeyler şunlardır:

1. Abdesti ve guslü bozan her şey teyemmümü de bozar. Çünkü teyemmüm bu ikisinin bedelidir. Aslı bozan şey onun yerine geçeni de bozar.

Eğer kişi cünüplük sebebiyle teyemmüm alırsa bu teyemmüm abdest yerine de geçer. Eğer  teyemmümü bozacak bir hâl vaki olursa, bununla sadece abdesti bozulur, guslü bozulmaz. Yani bu durumda kişi gusül sahibi olur ve cünüp olmaz.

2. Teyemmüm etmeyi mübah kılan özrün kaybolması teyemmümü bozar.

Mesela hastalık sebebiyle teyemmüm almış olsa, hastalığının iyileşmesiyle teyemmümü bozulur. Yine düşmanın suyun yanında olması sebebiyle teyemmüm almış olsa, düşmanın gitmesiyle teyemmümü bozulur. Çünkü herhangi bir özür sebebiyle caiz olan bir amel bu özrün kaybolmasıyla batıl olur.

3. Suyu görmek veya -bir defa dahi olsa- yeterli miktarda su kullanacak gücü elde etmek teyemmümü bozar.

Teyemmüm etmiş kişi suyun yanından geçecek olursa teyemmümü bozulur. Bu kişi uyuyan veya uyuklayan olsa da hüküm böyledir. Uyuyan bir kimsenin suyun yanından geçmesi onu uyanık durumuna düşürür ve teyemmümünü iptal eder.

Teyemmüm etmiş kişi namaz esnasında suyu görecek olursa teyemmümü yine bozulur. Abdest alarak namazını tekrar kılmalıdır. Eğer namazını bitirdikten sonra vaktin içinde suyu görecek olursa namazını kaza etmez. Vakit çıktıktan sonra görmesi durumunda da ittifakla kaza gerekmez.

4. Bir özürden dolayı teyemmüm eden kimse diğer bir özre tutulsa, birinci özrün son bulmasıyla teyemmüm de son bulur. Diğer özür için tekrar teyemmüm etmesi gerekir.

Mesela su bulunmadığı için teyemmüm eden kimse, henüz su bulamadan abdest almaya engel teşkil edecek bir hastalığa yakalansa ve bu arada su bulacak olsa, önceki teyemmümü batıl olur. Bu durumda, hastalıktan dolayı tekrar teyemmüm etmesi gerekir çünkü teyemmümün sebebi değişmiştir.

(ed-Dürrü’l-Muhtar, I, 224-236; Merâkı’l-Felah, 21; el-Lübab, I, 37 vd.; Fethu’l-Kadîr, I, 91 vd.; el-Bedâyi, I, 56; Ömer Nasuhi Bilmen, Sf. 109, Madde 228)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin