a
Ana SayfaTeyemmüm19. Abdesti bozan şeyler teyemmümü de bozar mı?

19. Abdesti bozan şeyler teyemmümü de bozar mı?

Abdesti ve guslü bozan her şey teyemmümü de bozar. Çünkü teyemmüm bu ikisinin bedelidir. Aslı bozan şey onun yerine geçeni de bozar.

Eğer kişi cünüplük sebebiyle teyemmüm alırsa bu teyemmüm abdest yerine de geçer. Eğer  teyemmümü bozacak bir hâl vaki olursa, bununla sadece abdesti bozulur, guslü bozulmaz. Yani bu durumda kişi gusül sahibi olur ve cünüp olmaz.

(ed-Dürrü’l-Muhtar, I, 224-236; Merâkı’l-Felah, 21; el-Lübab, I, 37; Fethu’l-Kadîr, I, 91; el-Bedâyi, I, 56)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin