a
Ana SayfaYeminler19. Aklen imkânsız bir şeye yemin edilse ne lazım gelir?

19. Aklen imkânsız bir şeye yemin edilse ne lazım gelir?

Bir kimse aklen imkânsız bir şeye yemin etse, mesela testide su olmadığı hâlde “Allah’a yemin ederim ki şu testideki suyu içeceğim.” dese ya da ölmüş bir kimse hakkında “Vallahi falanı öldüreceğim.” dese, İmam-ı Azam Hazretleri ve İmam Muhammed’e göre, bu kişiye yemin kefareti vermesi gerekmez. Çünkü yemin ya var olan ya da var olma ihtimali bulunan şeyler hakkında edilir. Burada ise bunlardan birisi söz konusu değildir. Yemine bağlı kalmak herhangi bir şekilde düşünülemeyeceğine göre, yeminin bozulması da düşünülemez. Bu sebeple de bu tür yeminlere kefaret gerekmez.

Ancak yemin eden kişi testide su olmadığını ve öldürmeye yemin ettiği kişinin öldüğünü biliyorsa, Hanefi mezhebinin üç imamına göre, bu bir yemin olur ve kişiye kefaret ödemesi vacip olur.

(el-Bedâyi, III, 11; Tebyînü’l-Hakaik, III, 134; ed-Dürrü’l-Muhtar, III, 109)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin