a
Ana SayfaMescidlere Ait Hükümler19. Bir gayrimüslim caminin inşaatında çalışabilir mi?

19. Bir gayrimüslim caminin inşaatında çalışabilir mi?

Bir gayrimüslimin cami inşaatında çalışıp çalışamayacağı hususunda ihtilaf vardır. Bazı âlimlere göre, gayrimüslimlerin camilerde çalışması caiz değildir. Bu âlimler görüşlerine delil olarak şu ayet-i kerimeyi gösterirler:

Müşrikler kendi inkârlarına kendileri şahit iken, Allah’ın mescitlerini imar etmeleri mümkün değildir. Onların bütün yaptıkları boşa gitmiştir. Ve onlar ateşin içinde ebedi olarak kalacaklardır. Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe iman eden, namazı kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar ederler. İşte hidayet üzere oldukları umulanlar bunlardır. (Tevbe 17-18)

Kâfirlerin mescitleri imar edemeyeceğini söyleyen âlimler bu ayet-i kerimeyi delil gösterip şöyle derler:

— Bu ayet-i kerimede kâfirlerin mescitleri imar edemeyeceği açıkça beyan buyrulmuştur. Bu durumda, kâfirlerin cami ve mescitlerde çalışması caiz olmaz.

Âlimlerin çoğunluğuna göre ise gayrimüslimlerin camilerde çalışması caizdir. Caiz görüşünde olan âlimler mezkûr ayet-i kerimedeki imarı “manevi imar” manasına hamledip şöyle demişlerdir:

— Ayet-i kerimede yasaklanan “imar” maddi imar olmayıp manevi imardır. Müşriklerin camileri manen imar etmesi -yani içinde namaz kılıp ibadetle meşgul olmaları- caiz değildir. Maddi imar ise caizdir. Ayetin hükmü maddi imarı kapsamamaktadır.

Bu durumda, birinci görüşü işin takvası, ikinci görüşü ise işin fetvası olarak kabul edebiliriz. Mümkünse camilerin inşasında Müslümanları çalıştırmalı ve işin takvasıyla amel etmeliyiz. Bunun mümkün olmadığı durumlarda işin fetvasıyla amel ederek gayrimüslimleri çalıştırabiliriz.

(Ahkam Tefsiri, Tevbe suresi, 17. ve 18. ayetlerin tefsiri)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin