a
Ana SayfaNamaz19. Erkeğin ve kadının namaz içinde avret yerleri neresidir?

19. Erkeğin ve kadının namaz içinde avret yerleri neresidir?

Namazda örtülmesi farz olan ve başkalarının bakması caiz olmayan uzuvlara “avret yeri” denir.

Erkeğin avret yeri göbeğinin altından diz kapaklarının altına kadar olan kısımdır. Diz kapağı da avrete dâhildir.

Kadının avret yeri ise elleri ve yüzü hariç bütün bedenidir. Yüz ve eller namazda ve namaz dışında -fitne korkusu olmadıkça- avret değildir.

Ayakların avret olup olmaması hususunda ihtilaf vardır. Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre, ayaklar avret değildir ve namazda açık kalması namazı bozmaz. Çünkü bunlarla yolda yürüme ihtiyacı vardır. Bu bakımdan bunları örtmek -hele fakirler için- zordur.

Diğer bir görüşe göre ise kadının ayağı avret olup namazda dörtte birinin açık bulunması namazı bozar. Zira herhangi bir avret uzvunun dörtte birinin açık olması namazı bozan bir unsurdur.

Üçüncü bir görüşe göre de kadının ayakları namazda avret değildir, namaz dışında ise avrettir. Ayağın namazda açık kalması namazı bozmaz ancak yabancı erkeğe göstermek haramdır.

Netice olarak: Ayakları açık olarak namaz kılan kadına, “Namazın olmadı, geçmiş namazlarını kaza et.” diyemeyiz. Çünkü tercih edilen görüşe göre, ayak avret değildir. Bununla birlikte, böyle ihtilaflı meselelerde takip edilecek en güzel yol, takvayı esas almak ve ihtilaftan kurtulmak için ihtiyatlı davranmaktır. Bu sebeple, kadınların namazda ayaklarını örtmesi en güzel olandır.

(ed-Dürrü’l-Muhtar, I, 375-379; Tebyînü’l-Hakâik l, 95-97; el-Hidâye, I, 289-290; el-İhtiyar, I, 101-103)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin