a
Ana SayfaCenaze19. Kabrin üzerine çiçek koymanın bir faydası var mıdır?

19. Kabrin üzerine çiçek koymanın bir faydası var mıdır?

Peygamber Efendimiz (a.s.m.) bir kabristanda bulunan iki mezar sahibinin azap çekmekte olduğunu görmüş ve yaş hurma dalını ikiye bölerek bir kısmını bir kabrin ve diğerini de öbür kabrin başına dikmiş ve şöyle buyurmuş:

— Umulur ki bunlar kuruyuncaya kadar azap onlardan hafifletilir. (Buhâri, Cenâiz, 82; Müslim, İman, 34; Ebû Dâvud, Tahâret, 26)

Bunun hikmeti şudur: Ağaçlar ve otlar yaş oldukları müddetçe bir nevi hayat sahibidirler ve Cenab-ı Hakk’ı tesbih ederler. Kabirde yatan iman sahipleri de onların bu tesbih ve zikirlerinden istifade ederler. Zira Allah’ın zikredildiği yere rahmet iner. Bu sebeple, kabirlerin üzerine çiçek veya ağaç dikilmesi güzeldir.

Kabrin üzerine çiçek konulması ise faydasızdır. Çünkü bu çiçekler ölü oldukları için tesbihat yapmazlar. Ölüye olan fayda ise ağaç ve çiçeklerin tesbihatları cihetiyledir. İmam Buhâri’nin hadis kitabını açıklayan Aynî Hazretleri bu hususta şöyle der:

— Kabirlerin üzerine yaş dalları, güzel kokulu çiçekleri ve yeşillikleri koymak bir şey değildir. Sünnet olan ağaç dikmektir.

Maalesef bu hakikate günümüz insanı gözünü kapamakta ve cenazelere çelenk gönderme yarışına girmektedir. Bu çelenklerden bir kısmı da kabrin üzerine konulmaktadır. Hâlbuki şu çok iyi bilinmelidir: Her bidat dalalettir ve her dalalet ateştedir.

(Reddü’l-Muhtar, I, 846; Merâki’l-Felah, 103; el-Münâvi, Feyzu’l-Kadir, III, 30; Vehbe Zuhaylî, III, 82)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin