a
Ana SayfaHadis Savunması2. Eğer bir şeyde çekişirseniz onu Allah’a ve Resulüne götürün. (Nisa 59)

2. Eğer bir şeyde çekişirseniz onu Allah’a ve Resulüne götürün. (Nisa 59)

Hadis inkarcıları: “Biz Kur’an’a uyarız. Kur’an bize yeter.” diyorlar.

Biz de onlara diyoruz ki: Madem siz Kur’an’a uyuyorsunuz o hâlde Nisa suresi 59. ayetin emrine de itaat etmelisiniz. Bu ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyurmuştur:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ  Eğer bir şeyde çekişirseniz  فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ  onu Allah’a ve Resulüne götürün  إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اْلآخِرِ  eğer Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsanız böyle yaparsınız.  ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً  Bu daha hayırlı ve netice bakımından daha güzeldir.

Manaya bir daha dikkat kesilelim: Eğer bir şeyde çekişirseniz, eğer Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsanız onu Allah’a ve Resulüne götürün. Bu daha hayırlı ve netice bakımından daha güzeldir.

Şimdi, bu ayet-i kerime üzerinde biraz tahlil yapalım:

Ayet-i kerimenin başında şöyle buyrulmuş:  فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ  Eğer bir şeyde çekişirseniz…

Bu beyan, bizim ile hadis inkârcılarının arasındaki durumu anlatmaktadır. Bizler onlarla birçok amelî ve itikadi meselede çekişiyoruz.

— Peki, ayet-i kerime bu durumda ne yapmamızı emrediyor?

 فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ  “Onu Allah’a götürün.” diyor. Allah’a götürmek, herhâlde miraç yapıp Arş-ı Âlâ’ya çıkmak ve Allah’ın tecellisine mazhar olarak meseleyi Allah’a sormak değildir. Allah’a götürmek, meseleyi Allah’ın kitabı olan Kur’an’a götürmektir. Yani aramızda Kur’an’ı hakem yapmak ve Kur’an’ın dediğine tabi olmaktır.

Bizler meselelerimizi Kur’an’a götürdük. Meselelerimizi ispat için bizler Kur’an’dan ayetler gösterdik, hadis inkârcıları da Kur’an’dan ayetler gösterdiler. Biz, “Siz ayetlere yanlış mana veriyorsunuz.” dedik. Onlar da “Yok, siz ayetlere yanlış mana veriyorsunuz.” dediler. Aramızdaki ihtilaf ve çekişme hâlâ devam ediyor. Kim haklı kim haksız ortaya çıkmadı.

— Peki, bu durumda ne yapacağız?

Nisa suresinin 59. ayeti yapmamız gerekeni şöyle beyan ediyor:  وَالرَّسُولِ “Onu Resule götürün.” Yani Allah’ın kitabı aranızdaki çekişmeyi halledemediyse, hâlâ çekişip ihtilaf ediyorsanız, bu durumda o meseleyi Resul (a.s.m.)’a götürün.

— Allah’a götürmek, kitabı olan Kur’an’a götürmekti. Peki, Resule götürmek nedir? Fiziki olarak Peygamberimize gitmek ve kapısını çalarak meseleyi direk ona sormak mıdır?

Hayır, böyle değildir. Peygamberimize götürmekten maksat, onun hadis-i şeriflerini hakem yapmaktır. Eğer ihtilafımızı Kur’an halledemiyorsa meselemizi hadislere götürmeliyiz. Bu, Kur’an’ın emridir.

— Peki, bu emre kim boyun eğebilir?

Ayetin devamı bu soruyu cevaplar ve der ki:  إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اْلآخِرِ  Eğer Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsanız.

Yani eğer Allah’a ve ahiret gününe imanınız varsa, meselenizi önce Kur’an’a götürür ve Kur’an’ı hakem yaparsınız. Eğer Kur’an meselenizi çözemediyse ve hâlâ inatlaşıyorsanız, o zaman meselenizi Resulullah (a.s.m.)’a yani onun hadis-i şeriflerine götürürsünüz. Böyle yapmanız imanınızın alametidir.

Mana-yı muhalifiyle: Eğer Kur’an’a ve hadislere götürmüyorsanız Allah’a ve ahiret gününe imanınız yoktur.

Bu tahlilden sonra, şimdi hadis inkârcılarına diyoruz ki: Aramızda şefaat, tevessül ve kabir hayatı gibi birçok meselede ihtilaf ve çekişme var. Bizler bunların hak olduğuna inanırken sizler bunları batıl kabul ediyorsunuz. Yapmamız gereken şey, Nisa suresinin 59. ayetinin emriyle amel etmek ve meselelerimizi ilk önce Kur’an’a götürmektir.

Meselelerimizi Kur’an’a götürdük. Bizler bunların hak olduğuna dair ayetleri delil gösterirken, sizler de kendinize göre yok olduğuna dair deliller gösterdiniz. Aramızdaki ihtilaf hâlâ devam ediyor.

— Peki, şimdi ne yapacağız?

Yapmamız gereken şey, Nisa suresi 59. ayetin hükmüyle amel edip meselelerimizi Peygamberimize götürmektir.

Şimdi biz size: “Gelin, meselelerimizi Peygamberimize yani onun hadislerine götürelim.” dediğimizde, sizler bize: “Yok, biz Peygamberimize götürmeyiz, hadislerine itibar etmeyiz. Kur’an bize yeter, biz ancak Kur’an’la amel ederiz.” diyorsunuz.

İyi de siz Kur’an’la amel etmiyorsunuz ki… Kur’an size, meselenizi Resule götürün yani onun sözlerini ve hadislerini aranızda hakem yapın diyor. Siz ise Kur’an’ın bu emrine muhalefet ediyorsunuz. Hani siz Kur’an’a uyuyordunuz. Sizin mushafınızda Nisa suresinin 59. ayeti yok mu?

Kardeşlerim! Gördünüz mü hadis inkârcıları Nisa 59‘u nasıl çiğniyor. Bir de “Biz Kur’an’la amel ederiz.” diyorlar. Hadi amel etseler ya! Ama etmezler, edemezler…

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin