a
Ana SayfaFikir Sofrası1. Dünya müminin cenneti, kâfirin ise cehennemidir

1. Dünya müminin cenneti, kâfirin ise cehennemidir

Bir otobüste yolculuk yaparken şoförün uyuduğunu fark etseniz nasıl bir dehşete kapılırdınız, bunu bir düşünün. Bir de otobüsün virajlı bir dağ yolunda olduğunu farz edin… Herhâlde dehşetiniz ikiye üçe katlanırdı.

İşte kâfirin nazarında dünya böyle şoförsüz bir otobüstür. Ona göre, bütün yıldızlar feza denizinde sahipsiz geziyorlar. Bir tanesi yolunu şaşırsa başka bir yıldıza çarpacak, kıyameti koparacak. Kafirin nazarında her şey başıboş, sahipsiz ve vazifesizdir.

Küfrünün neticesi olan bu korkudan hasıl olan manevi bir cehennem ateşi kâfirin kalbini daima yakar. O asla mutlu olamaz, sükûnet bulamaz.

Mümin ise kâinatı Allah’a teslim eder. Her şeyi kendi Rabbinin bir mahluku bilir. Her şeyin dizgini O’nun kudret elindedir. Hiçbir şey O’nun izni ve iradesi olmadan hareket edemez. Tabiri caizse, onun itikadınca, şu kâinat otobüsünün gayet hakîm ve rahim bir şoförü vardır. İşte bu hâlin bir neticesi olarak mümin dünyada dahi cennet hayatı yaşar.

Bu hakikate şu misal dürbünüyle de bakabiliriz:

Bizler timsah, aslan, kaplan gibi, yüzlerce vahşi hayvanın bulunduğu bir hayvanat bahçesinde gezerken asla korkmayız. Hatta korkmak bir kenara dursun gayet neşeli ve sevinçli bir gezinti yaparız. Hâlbuki içinde zincirlenmemiş bir köpek olan bahçede gezmeye kalksak korkudan bacaklarımız titrer.

— Acaba yüzlerce vahşi hayvandan korkmayan biz bir köpekten niçin korkuyoruz?

Bu sorunun cevabı şudur: Biz biliyoruz ki hayvanat bahçesindeki bütün hayvanların zincirleri asla kopması mümkün olmayan demir çubuklara bağlanmış ve birçoğu da kafeslerde hapsedilmiş. Asla bize saldıramazlar. Bahçedeki köpeğe gelince, onun dizgini serbest bırakılmış; her vakit bize saldırabilir.

İşte müminin dünyadaki hâli birinci misale benzer. Onun nazarında her şeyin dizgini Allah’ın kudret elindedir. Onun izni ve müsaadesi olmadan hiçbir şey ona saldıramaz. Bütün dünya düşmanı olsa ona zarar veremez. Bu hâlin bir neticesi olarak da hakiki mümin kâinata meydan okuyabilir.

Kâfir ise misaldeki ikinci adama benzer ki Allah’ı bilmediğinden dolayı her şeyi başıboş zanneder. Bütün kâinatı kendisine karşı düşman vaziyetinde görüp daima endişe eder. Hem rezil hem de zelil olur.

Allahu Teâlâ bizi böyle olmaktan muhafaza eylesin. Âmin

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin