a
Ana SayfaEzan ve Kâmet2. Ezanın şartlar nelerdir?

2. Ezanın şartlar nelerdir?

Ezanın şartları şunlardır:

1. Vaktin girmiş olması gerekir. Namaz vakti girmeden önce ezan okumak sahih olmayıp fakihlerin ittifakıyla haramdır. Eğer vakit girmeden ezan okunursa vakit girdikten sonra ezan iade edilmelidir.

2. Ezan Arapça olmalıdır. Cemaat için okunan ezan Arapçadan başka bir dille okunmuşsa bu sahih değildir. Eğer Arapça bilmeyen birisi sadece kendi için Arapça dışında bir dilde ezan okursa, Şafiîlere göre bu caizdir; Hanefi ve Hanbelilere göre ise mutlak olarak sahih değildir. Çünkü ezan Kur’an gibi Arapça olarak inmiştir ve indiği şekilde okunmalıdır.

3. Ezan ve kâmetin cemaate duyurulması şarttır. Ezan ve kâmet cemaat içinde okunmuşsa, cemaatin bir kısmına duyurulması; yalnız ise kendisi duyacak kadar sesli okuması şarttır.

4. Ezan ve kâmetin sözleri arasında tertip olması ve peş peşe okunması şarttır. Tertipsiz ve peş peşe okunmayan ezan sahihtir fakat mekruhtur. Böyle okunmuş olan ezan ve kâmeti iade etmek daha faziletlidir.

5. Ezan tek bir kimse tarafından okunmalıdır. Ezanın bir kısmını bir müezzin, diğer kısmını başka bir müezzin okuyacak olsa bu ezan sahih olmaz.

6. Ezan okuyanın ve kâmet getirenin Müslüman, akıllı ve erkek olması şarttır. Kâfirin, delinin, mümeyyiz olmayan çocuğun, sarhoşun ve kadının ezan ve kâmeti sahih değildir. Bu kimselerin ezan okuması tahrimen (harama yakın) mekruhtur.

Ezan okumak ve kâmet getirmek için ergenlik çağına girmiş olmak şart değildir. Temyiz yaşındaki çocuğun okuduğu ezan ve kâmet sahihtir. Ancak müezzinin ergenlik çağına girmiş olması müstehaptır. (Temyiz yaşı: Çocuğun söylenenleri eksiksiz anlayıp cevap verebildiği yaştır.)

7. Ezan okuyan kişi güvenilir olmalıdır. Hanefi mezhebine göre, fasık kişinin ezan okuması mekruh olup bu ezanın iade edilmesi müstehaptır.

8. Ezan ve kâmet ayakta ve kıbleye doğru okunmalıdır. Oturarak ve kıbleye sırtını dönerek ezan okumak mekruhtur.

9. Ezan esnasında konuşulmamalıdır. Ezan esnasında konuşmak mekruhtur.

10. Ezan okuyan kişinin kâmeti de üstlenmesi sünnettir. Bununla birlikte, kâmeti başka birisinin getirmesi de caizdir.

Ezan ve kâmette niyet ve abdest şartı yoktur.

(ed-Dürrü’l-Muhtar, I, 362-365; el-Bedâyi, I, 149-151; Fethu’l-Kadîr, I, 170-176; Merâkı’l-Felah, 32; el-Lübab, I, 64)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin