a
Ana SayfaHayız ve Nisaf2. Hayız kanı nedir, ne zaman görülür ve yeis yaşı kaçtır?

2. Hayız kanı nedir, ne zaman görülür ve yeis yaşı kaçtır?

Hayız kanı: Sağlık esnasında rahmin iç tarafından gelen, doğum ve hastalık söz konusu olmaksızın belirli bir süre devam eden kandır. Bu kanın rengi siyaha çalar ve oldukça sıcaktır. Ağrı ve ızdırap verici bir kan olup kötü kokuludur.

Bu kanın gelme vakti kız çocuğunun dokuz yaşına girmesiyle başlar. Kız çocuğu dokuz yaşından önce kan görürse bu kan hayız kanı kabul edilmez. Dokuz yaşından önce gelen kan ya bozuk bir kandır veya bir kanamadır, hayız değildir.

Hayız kanı yeis yaşına kadar devam eder. Yeis yaşı âdetin sona erdiği yaştır. Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre, yeis yaşı elli beştir. Kadın bu yaştan sonra fazla siyah veya koyu kırmızı bir kan görecek olursa bu kan hayız kanı kabul edilir. Siyah veya koyu kırmızı gibi halis bir kan olmadığı müddetçe bu kan istihâza kanı (herhangi bir hastalıktan gelen kan) kabul edilir.

Kadın hayız kanı gördüğünde artık buluğa ermiş olup namaz ve oruç gibi ibadetlerle mükellef olur. Nitekim erkek çocuk da ihtilam olup meninin çıkışı ile buluğa erer. Şayet ihtilam veya hayız kanı husule gelmeyecek olursa on beş yaşının tamamlanmasıyla buluğ gerçekleşmiş olur.

İmam-ı Azam Hazretleri buluğa erme yaşını -ihtilam olmayan ve hayız görmeyenler için- erkeklerde on sekiz, kadınlarda on yedi kabul etmiştir. Ancak âlimlerin ekserisi erkek-kız ayırımı yapmaksızın on beş yaşını esas almıştır. İhtiyata uygun olan da budur.

(Mevsılî, el-İhtiyâr, II, 234-235; Tahtâvî, Hâşiye, 108; İbni Âbidin, Reddü’l Muhtar, IX, 226; Vehbe Zuhaylî, I, 347-348)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin