a
Ana SayfaYeminler2. Kaç çeşit yemin vardır?

2. Kaç çeşit yemin vardır?

Yeminler üç çeşittir. Bunlar şunlardır:

1. Yemin-i lağv: Yanlışlıkla ve doğru olduğu zannıyla yalan yere yapılan yemindir. Mesela bir kimsenin camiye girdiğini gördüğü hâlde çıktığını görmese ve “Vallahi camidedir.” diye yemin etse, bu bir lağv yemindir. Yine bir kimsenin bir maksadı olmaksızın dil alışkanlığı ile “Vallahi” demesi de bu kısımdandır. Bu tür yeminlerden dolayı kefaret gerekmez. Hata ile olduğundan dolayı bağışlanacağı umulur.

2. Yemin-i gamus: Yalan yere kasten yapılan yemindir. Mesela kişi borcunu ödemediğini bildiği hâlde “Vallahi ben borcumu ödedim.” diye yemin etse, bu bir gamus yemindir. Yalan yere yemin etmek büyük bir günahtır. Bu yeminden dolayı kefaret lazım gelmez, çünkü kefaret yeterli olmaz. Bu yeminden dolayı tövbe edip af dilemek ve bir kimsenin hakkını zayi etmişse ondan helallik almak gerekir.

3. Yemin-i mün’akide: Mümkün olan ve geleceğe ait olan bir şey hakkında yapılan yemindir. “Vallahi yarın borcumu ödeyeceğim.” veya “Vallahi ben falan şahıs ile konuşmayacağım.” denilmesi gibi. Böyle bir yeminde durulursa kefaret lazım gelmez. Eğer yemin bozulursa yemin kefareti lazım gelir.

Yemin kefaretinin ne olduğunu “Bozulan yeminin kefareti nedir?” başlığından okuyabilirsiniz.

(Vehbe Zuhaylî, IV, 202 vd.)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin