a
Ana SayfaKurban2. Kurban kesmek kimlere vaciptir?

2. Kurban kesmek kimlere vaciptir?

Kurban kesmenin bir kimseye vacip olması için şu şartlar gerekir:

1. Müslüman olmak. Buna göre, kurban kesmek kâfire vacip değildir. Kişi kâfir olduğu sürece dünyada ondan böyle bir yükümlülüğü yerine getirmesi beklenmez. Ayrıca kurban kesse bile sahih değildir. Çünkü ibadet etme ehliyetini taşımamaktadır.

2. Hür olmak. Köleye kurban kesmek vacip değildir. Bu zamanda kölelik olmadığı için bu şart kendiliğinden düşmüştür.

3. Büluğa ermek ve akıllı olmak. İmam Muhammed’e göre, kişi büluğ çağına ermiş olmalı ve aklı bulunmalıdır. Buna göre, küçüğe ve deliye kurban kesmek vacip değildir. Çünkü bunlar şer’i hükümlerin muhatabı değildir; bu sebeple de kendilerine kurban vacip olmaz.

İmam-ı Azam ve İmam Ebû Yusuf’a göre ise akıl ve büluğ kurbanın bir şartı değildir. Bu imamlara göre, zengin olan çocuğun veya delinin velisi onların malından kurban keser.

Fetva İmam Muhammed’in kavline göredir.

4. Mukim olmak. Kurban kesmek mukime vacip olup seferî olana vacip değildir. Ancak seferî olan kurban keserse sevabına nail olur.

5. Nisap miktarı mala sahip olmak. Altının nisabı yirmi miskal, gümüşün nisabı ise iki yüz dirhemdir. Bu ölçüleri grama çevirdiğimizde, 85 gram altın ve 595 gram gümüş eder.

Buna göre, temel ihtiyaçlarından başka, 85 gram altını veya 595 gram gümüşü ya da bunlara denk para ve ticaret malı olan kimse kurban kesmekle mükelleftir. Kurbanın nisabında, zekâtın nisabında aranan, malın artıcı olması özelliği aranmaz. Evde kullanılmayan eşyalar, ikinci ev, ikinci araba ve arsa kurbanın nisabına dâhil edilir.

Kurbanın vacip olmasında kurban kesme günlerinin sonu esastır. Bu sebeple, kurban bayramının üçüncü günü güneş batmadan önce zengin olan kimsenin kurban kesmesi gerekir. Daha önce fakir olması bunu etkilemez. Aksine olarak, o günün güneş batışından önce fakir düşen veya ölen kişiden kurban kesme yükümlülüğü düşer.

(Vehbe Zuhaylî, IV, 399; Ömer Nasuhi Bilmen, 417, Madde 2, 24)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin