a
Ana SayfaNamaz2. Namazın vacipleri nelerdir?

2. Namazın vacipleri nelerdir?

Namazın vaciplerini çok iyi bilmek zorundayız. Çünkü vacibin terki ve tehirinde sehiv secdesi yapılmalıdır. Namazın vacipleri şunlardır:

1. Namaza başlarken yalnız “Allah” ismi ile yetinmeyip büyüklüğü ifade eden “ekber” sözünü de ilave ederek “Allahu ekber” demek vaciptir.

2. Namazlarda Fatiha suresini okumak vaciptir. Diğer üç mezhebe göre ise Fatiha okumak farzdır.

3. Namazlarda farz olan Kur’an okuyuşunun ilk iki rekâta bağlı kılınması vaciptir.

4. İlk iki rekâtın her birinde bir defa Fatiha suresi okunup tekrarlanmaması vaciptir.

5. Fatiha suresini diğer okunacak sure veya ayetlerden önce okumak vaciptir.

6. Fatiha suresine başka bir sure veya bir sure yerini tutacak kadar ayet ilavesi vaciptir. Şöyle ki: Farz namazların önceki ilk iki rekâtlarında Fatiha’dan sonra diğer bir sure veya bir sureye denk bir miktar ayet okunması vacip olduğu gibi, vitir namazı ile nafile namazların her rekâtında Fatiha ve Fatiha’dan sonra bir sure veya ona denk bir ayet okunması da vaciptir.

7. Yalnız başına namaz kılan kimse sabah, akşam ve yatsı namazlarını dilerse aşikâre bir okuyuşla, dilerse gizli bir okuyuşla kılar. Geceleyin kılacağı nafile namazlarda da hüküm böyledir. Fakat öğle ile ikindi namazlarında ve gündüz kılacağı nafile namazlarda gizli olarak okuması vaciptir.

8. Cemaatle kılınan namazlardan sabah, cuma, bayram, teravih, vitir namazlarının her rekâtında; akşam ve yatsı namazlarının ilk iki rekâtlarında aşikâre Kur’an okumak; öğle ile ikindi namazlarının bütün rekâtlarında, akşam namazının üçüncü ve yatsının son iki rekâtlarında gizli olarak kıraat yapmak vaciptir.

9. Vitir namazında kunut (dua) okumak ve kunut tekbiri almak vaciptir. Bu, İmam-ı Azam Hazretlerine göredir. İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed’e göre ise bunlar sünnettir.

10. Kazaya kalan bir namaz gündüz vakti cemaatle kılındığı takdirde, eğer sabah gibi aşikâr kıraat yapılması gereken bir namaz ise yine aşikâre kıraat yapılır. Gizli kıraat yapılması gereken bir namaz ise gizli kıraat yapılır. Tek başına namaz kılan ise aşikâre kıraat yapılması gereken bir namazı kaza ederken, dilerse aşikâre okur, dilerse gizli okur. Bir rivayete göre de gündüz kaza edeceği herhangi bir namazda gizli okuması vaciptir; gizli veya aşikâre okuma serbestisi yoktur.

11. Secde yaparken yalnız alınla yetinmeyip alınla beraber burnu da yere koymak vaciptir.

12. Üç veya dört rekâtlı namazlarda birinci oturuş vaciptir.

13. Namazların her oturuşunda teşehhüdde bulunmak (Tahiyyat’ı okumak) vaciptir.

14. Namaz içinde okunan secde ayetlerinden dolayı tilavet secdesinde bulunmak vaciptir.

15. İki bayram namazının üçer ziyade tekbirleri vaciptir. Bu namazların birinci rekâtlarındaki rükû ve secde tekbirleri sünnettir. İkinci rekâtların rükû tekbiri ise vacip olan ziyade tekbirlere yakın olduğu için o da vaciptir.

16. Namazların farzlarında sıraya riayet edilmesi, iki farz arasına farz olmayan bir şeyin girmesine meydan verilmemesi vaciptir. Farz olan kıyamdan sonra rükûa gidilmesi, rükûdan sonra secdeye varılması gibi.

17. Vaciplerin her birini yerinde yapmak ve sonraya bırakmamak vaciptir. Mesela Kur’an okuduktan sonra bir zaman bekleyip sehven düşünceye dalınsa ve sonra rükûa varılsa vacip terk edilmiş olur.

18. Namazların sonunda selam vermek, önce sağ tarafa sonra sol tarafa yüzü çevirerek “esselâm” demek vaciptir. “Esselâmu aleyküm ve rahmetullah” denilmesinin vacip olduğu açıkça belirtilmemiştir. Bir görüşe göre, sol tarafa selam verilmesi sünnettir. Namazdan çıkılması ise bütün imamlara göre, yalnız bir selam ile olur, bununla namaz biter. Bu selamı vermiş olana artık uyulmaz. Meşhur olan görüş budur.

19. Farzın tehirinde, vacibin ise hem tehiri hem de terkinde sehiv secdesi yapmak vaciptir.

(Vehbe Zuhaylî, I, 491 vd.; Ömer Nasuhi Bilmen, Sf. 137, Madde 141)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin