a
Ana SayfaZekât2. Zekât vermemenin cezası nedir?

2. Zekât vermemenin cezası nedir?

Zekâtını vermeyen kimse için hem dünyada hem de ahirette azap vardır. Ahiretteki azap yakıcı bir azaptır. Bu hususta Allahu Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

— Altın ve gümüşü biriktirip de onları Allah yolunda infak etmeyenleri (zekâtını vermeyenleri) yakıcı bir azapla müjdele! O gün bu mallar cehennem ateşinin içinde kızdırılacak ve onların alınları, yüzleri ve sırtları bu ateş ile dağlanacak. Onlara: “İşte bu, kendiniz için toplayıp sakladıklarınızdır. Öyleyse tadın bakalım biriktirdiklerinizin azabını.” denilecek. (Tevbe 34-35)

Zekât vermeyen kişiye uygulanacak olan dünyevi ceza da şudur:

Bu kişinin zekâtı ve malının yarısı zorla alınır ve kendisine ceza verilir. Peygamberimiz (a.s.m.) bu hususta şöyle buyurmuştur:

— Mükâfatını Allah’tan isteyerek malının zekâtını ödeyene mükâfatı verilir. Zekâtını vermeyenin zekâtını ve devesinin yarısını Rabbimiz Allahu Teâlâ’nın bir alacağı olarak alırız. Zekâttan hiçbir şey Muhammed’in âline helal değildir. (Neylü’l-Evtâr, IV, 121 vd.)

Eğer kişi farz olduğuna inanmadığı ya da küçümsediğinden dolayı zekât vermezse, bu kişi imandan çıkar ve kâfir olur. Çünkü zekâtın farz oluşu kitap, sünnet ve icma ile sabittir. Zekâtın farziyetini inkâr eden kişi Allahu Teâlâ’yı ve Resulünü yalanlamış olur. Dolayısıyla bu kişinin kâfir olduğuna hükmedilir.

İnkâr sebebiyle zekâtı ödemeyen topluluklarla da savaşılır. Nitekim Hazreti Ebû Bekir döneminde böyle yapılmıştır. Bu hususta Hazreti Ebû Bekir (r.a.) şöyle demiştir:

— Allah’a yemin ederim ki namaz ile zekâtı birbirinden ayıranlarla elbette savaşacağım. Çünkü zekât malın hakkıdır. Allah’a yemin ederim ki Hz. Peygamber (a.s.m.)’a ödemekte oldukları dişi bir keçi yavrusunu vermezlerse bundan dolayı onlarla savaşacağım. (Neylü’l-Evtâr, IV, 119)

Buna binaen âlimler ittifakla şöyle demiştir:

— Bir kimse veya bir topluluk eğer zekâtı ödemezler ve devlete karşı savaş açarlarsa onlarla savaşmak devlete vaciptir. Eğer zekâtın farz olduğunu bilmemekten yahut cimriliklerinden ötürü ödemezlerse kâfir olmaz, günahkâr olurlar.

(Vehbe Zuhaylî, III, 250 vd.)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin