a
Ana SayfaAbdest20. Abdest alırken sakalın altını yıkamak gerekli midir?

20. Abdest alırken sakalın altını yıkamak gerekli midir?

Abdest alırken sakalın altını yıkama hususunda fetva şu şekildedir:

Eğer kişinin sakalı sık ise sakalın üstünü yıkaması yeterlidir; altındaki deriyi yıkaması gerekmez. Bu kişilerin, sık sakalın altından bir avuç su ile sakallarını aralaması sünnettir.

Bu hususta İbni Mâce ve Tirmizî’nin şu rivayeti vardır:

— Resulullah (a.s.m.) sakalını hilalliyordu. (Neylü’l Evtâr, I, 148)

Ebû Dâvud da şunu rivayet eder:

— Resulullah (a.s.m.) abdestini aldı mı bir avuç su alır, çenesinin altına koyup onunla sakalını hilaller ve derdi ki: “Rabbim bana böyle emretti.” (Neylü’l Evtâr, I, 148)

Bu, sakalı sık olanlar için farz değil, sünnet bir uygulamadır. Sakalın altına su geçirmek farz değildir çünkü bunda bir zorluk vardır. Bu zorluk sebebiyle sık sakalı olanlar mazur görülmüştür.

Sakalı seyrek olanlara gelince:

Bu kişiler sakalın altındaki deriye suyu ulaştırmalıdır. Sadece sakalın üstünü yıkamaları yeterli olmaz. Çünkü seyrek sakalda suyu deriye ulaştırmak kolaydır. Bu kişiler hilalleme veya benzeri bir şekille suyu deriye ulaştırmalıdır.

(Vehbe Zuhaylî, I, 151-171)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin