a
Ana SayfaHayız ve Nisaf20. Âdetli kadın Kur’an öğretebilir mi?

20. Âdetli kadın Kur’an öğretebilir mi?

Hanefi ve Şafiî mezhebine göre, âdetli bir kadının Kur’an okuması haramdır. Kur’an kursunda hocalık yapan kadınların âdet halinde vazifelerini başkasına devretmesi en güzel olanıdır.

Bununla birlikte, İslam’ın hükümlerini en güzel şekilde İslam devleti yaşatır. İslam devletinde yaşayan bir kadın âdet olduğunda müdürüne durumu bildirir ve müdürü onun yerine başkasını görevlendirir. Ancak ülkemizde bunu yapacak müdürler ve amirler son derece azdır.

Âdet gören bir kadın müdürüne gidip durumunu arz etse ve izin istese, muhtemelen müdürü izin vermeyecek ve bu hâliyle Kur’an öğretmesini isteyecektir.

— Peki, bu durumdaki kadın ne yapacak?

Eğer “Okutmam.” dese işine son verilecek. Yok, “Okutayım.” dese bu sefer de âdetli iken Kur’an okumuş ve harama girmiş olacak.

İşte İslam’ın hâkim olmadığı ve İslami hassasiyeti olmayan amirlerin başta bulunduğu bir ülkede İslam’ı yaşamak bu kadar zordur!

Bu durumda kalan kadının tek yapabileceği şey İmam Tahâvî’nin fetvasıyla amel etmektir. İmam Tahâvî Hazretleri içtihadın üçüncü mertebesinde olup müctehid-i fi’l-mesâil kısmına dâhildir. Bu mertebedeki âlimler bazı meselelerde içtihad yapabilmektedir.

İmam Tahâvî’ye göre, âdetli kadının Kur’an öğretirken yarımşar ayet okumasında bir beis yoktur. Yine İmam Kerhî’ye göre, öğretmen hanım hayız hâlinde kelime kelime Kur’an okuyabilir.

Bu fetvaları mutlak ve asıl fetva kabul etmek doğru değildir. Çünkü bütün selef uleması bu görüşün karşısındadır. Bu fetvaları İslam’ın hâkim olmadığı zamanlarda geçici fetvalar kabul etmeli; mümkünse takva ile amel etmeli, mümkün değilse bu fetvalarla amel edip Allah’tan af ve mağfiret dilenmelidir.

(Mecmau’l Enhur, I, 26; Resâil-i İbni Âbidin, Sf. 112)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin