a
Ana SayfaHadis Savunması20. Allah’a ve Resulüne karşı gelenler helak edilecekler. (Mücadele 5)

20. Allah’a ve Resulüne karşı gelenler helak edilecekler. (Mücadele 5)

Mücadele suresi 5. ayet-i kerimede şöyle buyrulmuş:

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  Şüphesiz Allah’a ve Resulüne karşı gelenler  كُبِتُوا  helak edilecekler, rezil edilecekler  كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ  kendilerinden öncekilerin helak edildiği ve rezil edildiği gibi…

Manaya bir daha dikkat kesilelim: Şüphesiz Allah’a ve Resulüne karşı gelenler, kendilerinden öncekilerin helak ve rezil edildiği gibi helak ve rezil edilecekler.

Şimdi, bu ayet-i kerime üzerinde biraz tahlil yapalım:

Ayet-i kerimenin başında şöyle buyrulmuş:

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا  Şüphesiz Allah’a ve Resulüne karşı gelenler helak ve rezil edilecekler.

Ayette geçen  كَبَتَ  fiilinin manası helak etmek, rezil etmek, bozguna uğratmak ve kızdırmaktır.

Ayet-i kerime, Allah’a ve Resulüne karşı gelenlerin helak edileceklerini, rezil edileceklerini ve bozguna uğratılacaklarını haber vermektedir. Bizim üzerinde duracağımız yer şurası:

يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  Allah’a ve Resulüne karşı gelenler.

Ayet-i kerimede iki farklı “karşı gelenlerden” bahsediliyor:

1. Allah’a karşı gelenler.

2. Resulüne karşı gelenler.

Allah’a karşı gelenler Kur’an’daki hükümlere karşı gelenlerdir. Kim ki Kur’an’ın helalini helal ve haramını haram kabul etmezse, bu kişi Allah’a karşı gelmiş olur.

— Peki, ayette geçen “Resulüne karşı gelenler” kimlerdir?

Sakın “Bunlar da Kur’an’daki hükümlere karşı gelenlerdir.” demeyin. Çünkü bunlar Kur’an’daki hükümlere karşı gelenler olamaz. Arapça bilmeyenler için bunu izah edelim:

يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  ayetindeki “vav” harfi atıf harfidir. Atıf harfi, kendinden sonrasıyla öncesinin farklı olduğunu gösterir. Biz bunu Türkçede de kullanıyoruz. Mesela “Cüneyt ve Vedat geldi.” desek, Vedat’ın Cüneyt’ten farklı bir şahıs olduğunu anlarız. Vedat farklıdır, Cüneyt farklıdır; bu farkı ortaya koyan edat da “ve” edatıdır.

Aynen bunun gibi,  يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  “Allah’a karşı gelenler ve Resulüne karşı gelenler” dediğimizde, Resulüne karşı gelenlerin Allah’a karşı gelenlerden farklı olduğunu anlarız. Eğer ikisi aynı olsaydı arada “vav” atıf harfi kullanılmaz ve sadece “Allah’a karşı gelenler” denilirdi. Hâlbuki böyle denilmemiş.

— Peki, ne denilmiş?

“Allah’a karşı gelenler ve Resulüne karşı gelenler” denilmiş.

Bütün bu izahlardan sonra sorumuz şu:

Allah’a karşı gelmek, Allah’ın kitabının hükümlerine karşı gelmektir. Karşı gelmenin manası itaat etmemektir. Kim Kur’an’ın hükmüne itaat etmezse Allah’a karşı gelmiş olur.

— Peki, Resulüne karşı gelmek nedir?

Resulüne karşı gelmek, hadislerle bildirilen hükümlere karşı gelmektir.

Bizler İslam’ın hükümlerini Kur’an’dan ve Peygamberimiz (a.s.m.)’ın hadis-i şeriflerinden öğreniyoruz. Kur’an’ın hükümlerini kabul etmeyenler Allah’a karşı gelmiş olur. Peygamberimizin bildirdiği hükümleri kabul etmeyen de Resulüne karşı gelmiş olur.

Demek, birisi sadece Allah’ın haram kıldıklarını -yani Kur’an’daki haramları kabul etse- bu yeterli değildir. Resulullahın emir ve yasaklarını da kabul etmelidir. Kabul etmezse -ayetin ifadesiyle- Resulüne karşı gelmiş olur.

Bu izahlardan sonra, şimdi hadis inkârcılarına diyoruz ki:

Siz “Biz Kur’an’a uyarız. Kur’an bize yeter.” diyorsunuz.

— Peki, Mücadele suresinin 5. ayetine niçin uymuyorsunuz?

Bu ayeti kerime, Peygamberimize karşı gelmemizi yani onun sözü üzerine söz söylememizi, onun hükmü üzerine başka bir hüküm vermemizi ve onun sünnetine muhalefet etmemizi yasaklıyor. Siz ise bu yasağı hiç umursamayıp hadisleri ve sünneti inkâr ediyorsunuz.

— Hadisleri ve sünneti inkâr etmeniz Peygamberimize karşı gelmek değil midir?

Ve bakın, ayet-i kerime sizin akıbetinizi haber veriyor: Peygambere karşı gelenler helak edilecek, rezil edilecek ve bozguna uğratılacak!

Siz helak olmaktan ve rezil edilmekten hiç korkmuyor musunuz? Allah size akıl ve insaf nasip etsin. Âmin.

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin