a
Ana SayfaZekât20. Nisap miktarı malın zekâta tabi olması için üzerinden ne kadar zaman geçmesi gerekir?

20. Nisap miktarı malın zekâta tabi olması için üzerinden ne kadar zaman geçmesi gerekir?

Zekâtın farz olabilmesi için nisap miktarında olan malın üzerinden bir kamerî yılın geçmesi gerekir. Bir kamerî yıl geçmedikçe zekât farz olmaz. Bu her mal için değil, nisap miktarına ulaşıldığı an için geçerlidir. Nisap miktarı mala sahip olduktan sonra ele geçen diğer malların üzerinden bir sene geçme şartı aranmaz. Eğer her mal üzerinden bir sene geçme şartı aransaydı bunun hesabı mümkün olmazdı. Zira insan her gün bir şeyler kazanmakta ve farklı mallara sahip olmaktadır. Buna göre, eğer kişi zekât vermesi gereken günden sadece bir gün önce bir mala sahip olsa, bu malın zekâtını ertesi gün vermekle mükelleftir.

Mesela bir kimse şaban ayının birinci gününde 85 gram altın veya 595 gram gümüş karşılığı ticari bir mala sahip olsa, bununla zekât günü başlar. Bir sene sonra şaban ayının birinci gününde elinde nisaptan fazla mal varsa, bu malın zekâtını öder. Eğer mal az olur ancak elinde para ya da altın veya gümüş bulunursa, bunları birbirine ilave eder. Toplamı nisap miktarını ulaşırsa kırkta bir oranında zekâtını verir.

Yıl içindeki artışa ya da düşüşe itibar edilmez. Mesela kişi şaban ayının birinci günü nisap miktarı paraya ya da mala sahip olsa ve daha sonra yıl içinde bütün malını kaybetse, bu durumda, zamanın hükmü devam eder, kesilmez. Eğer bir sonraki şaban ayının birinci gününde elinde nisap miktarı para veya malı olursa zekâtını öder, olmazsa ödemez. Demek, malın yıl içindeki artışına veya eksilmesine itibar edilmez. Bakılacak şey, yıl sonunda nisap miktarı malın olup olmadığıdır.

Yine yıl ortasında sahip olunan malların üzerinden bir sene geçmesi beklenmez. İlk malın zekâtını vermek vakti geldiğinde elindeki malların tamamının zekâtını öder. Velev ki bir malı bir gün önce de kazanmış olsa hüküm aynıdır.

(el-Bedayi, II, 51; ed-Dürrü’l-Muhtar, II, 31-33; Merâkı’I-Felah, 121; Fethu’l-Kadir, I, 510)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin