a
Ana SayfaYeminler20. Örfen imkânsız bir şeye yemin edilse ne lazım gelir?

20. Örfen imkânsız bir şeye yemin edilse ne lazım gelir?

Bir kimse örfen imkânsız bir şeye yemin etse, mesela göğe yükselmeye, havada uçmaya, taşı altına dönüştürmeye, Dicle suyunu tamamıyla içmeye, çok uzun mesafeleri kısacık sürede aşmaya ve bunlar gibi örfen mümkün olmayan şeylere yemin etse, bu bir yemin sayılır. Çünkü böyle bir yemine bağlı kalmak tasavvur edilebilir. Ola ki Allahu Teâlâ yemin eden kişiye bu konuda kudret verir. Meleklere, cinlere ve peygamberlere göğe yükselme kudretini verdiği gibi, ona da kuvvet verip göğe yükseltir; onun elinde taşı altın yapar. Sözü edilen diğer hususlar da böyledir.

Ancak şu kadar var ki yemin eden kişi bunları gerçekleştirme gücüne sahip değildir. Bu yüzden yemini hemen bozulmuş kabul edilir ve kendisine yemin kefareti vacip olur.

Eğer böyle bir yeminde vakit tayin edilirse, mesela “Allah’a yemin ederim ki yarın akşam semaya yükseleceğim.” şeklinde yemin edilirse, İmam-ı Azam Hazretleri ve İmam Muhammed’e göre, yemin, tayin edilen vaktin sonunda bozulur.

İmam Ebû Yusuf’a göre ise yemin anında bozulmuş olur. Çünkü kişinin bu yemini gerçekleştirmekten âciz olduğu ortadadır. Fetva da İmam Ebû Yusuf’un kavline göredir.

(el-Bedâyi, III, 12; Tebyînü’l-Hakaik, III, 135; ed-Dürrü’l-Muhtar, III, 111)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin