a

Zekâtın kişiye farz olabilmesi için bazı

Zekâtını vermeyen kimse için hem dünyada

“Kenz” kelimesi sözlük karşılığı olarak “biriktirmek”

Zekâtı ödemede niyetin şart olduğu hususunda

Şartlarını tamamladıktan sonra zekâtın hemen verilmesi

Havâic-i asliyye: Temel ihtiyaçlar demektir. Bunlar

Zekât verilen mallar beş sınıftır: 1. Altın

Altının nisabı yirmi miskal, gümüşün nisabı

Şefaat: Bir kimsenin suçunu affettirmek ve

Altının nisabı yirmi miskal, gümüşün nisabı

Altın ile gümüş -darbedilmiş geçerli para

Altının nisabı yirmi miskal, gümüşün nisabı

Başkalarının üzerinde olan alacaklar zekâta tabi

Zekâtın farz olabilmesi için nisap miktarında

Sanayi tesislerine ait binalara, arsaya, üretim

Şirket ortakları zekâtlarını hesaplarken kendi haklarına

Ticari malların zekâtı her sene verilmelidir.

Ticari malların kendilerinden zekât verilip verilemeyeceği