a

Şefaat: Bir kimsenin suçunu affettirmek ve

Sebe suresinde şöyle buyrulmuş: وَلاَ تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ

Necm suresinde şöyle buyrulmuş: وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ

Ahzab suresi 36. ayette şöyle buyrulmuş: وَمَا

Casiye suresi 18. ayette şöyle buyrulmuş: ثُمَّ

Bu dersimizde hadis inkârcılarına bir soru

Nur suresi 51. ayette şöyle buyrulmuş: إِنَّمَا

Zekâtın kişiye farz olabilmesi için bazı

Zekâtını vermeyen kimse için hem dünyada

“Kenz” kelimesi sözlük karşılığı olarak “biriktirmek”

Zekâtı ödemede niyetin şart olduğu hususunda

Şartlarını tamamladıktan sonra zekâtın hemen verilmesi

Havâic-i asliyye: Temel ihtiyaçlar demektir. Bunlar

Zekât verilen mallar beş sınıftır: 1. Altın

Altının nisabı yirmi miskal, gümüşün nisabı

Altının nisabı yirmi miskal, gümüşün nisabı

Altın ile gümüş -darbedilmiş geçerli para

Altının nisabı yirmi miskal, gümüşün nisabı