a

Peygamber Efendimiz (a.s.m.) hadis-i şeriflerinde bazen

Alışveriş yapmak, çalışmak veya akrabalarını ziyaret

Hanefi mezhebine göre, umre ömürde bir

Hacc-ı ekberin ne olduğu hususunda âlimler

Kendisine hac farz olduğu hâlde geciktiren

Haccın bir kimseye farz olması için

Haccın farziyetinin şartlarından birincisi Müslüman olmaktır.

Farz hac anne-babaya itaatten üstün; anne-babaya

Hac giderlerinin tamamı veya büyük bölümü

Ölen kimse kendi adına haccedilmesini vasiyet

Hacılarımız hacdan dönerken yanlarında zemzem suyu

Erkeğin itikâfı camide veya cemaatle namaz

İtikâf ramazanda ve ramazan dışında her

Kişi namaz kılmak, namazı beklemek, ibadetle