a

Bir otobüste yolculuk yaparken şoförün uyuduğunu

Göç mevsimi geldiğinde kuşlar başka memleketlere

Ameli süte benzetirsek, amelde Allah’ın rızasından

Dünya üzerindeki bütün elverişli atomları kullanmak

İnsan bazen Allah’a ortak koşar, müşrik

Dünya lezzetlerinin fenasına şu misalle bakabiliriz: Bir

Bal arısı durmadan dinlenmeden çalışır. Günde

Sonbahar gelince ağaçların yapraklarının sarardığını görürsünüz.

Bir maymunu daktilonun karşısına oturtalım ve

Kurban kesmenin hükmü hakkında Hanefi mezhebinde

Kurban kesmenin rüknü kan akıtmaktır. Hayvan

Hanefi mezhebine göre, kurban, şartlarına haiz

Ölü adına kurban kesilip kesilemeyeceği meselesi

Dünyamızın lambası olan Güneş Dünya'mızdan 1.300.000

Kurbanlık için bir sığır alındığında akika

Kurbanın vacip olma şartlarından biri de

Atmosfer yerden 1.000 km yüksekte, muhtelif

Yılan balıklarının nasıl ürediğini araştıran Danimarkalı

Şu hayvanlar kurban edilmez: 1. İki gözü