a

Avlanmak icma ile mübahtır. Mübah: Ne sevap

Avın helal olabilmesi için avcının kesim

Kâfirin kara avını yemek helal değildir.

Avcının avlanmaya niyet etmesi ve avlayıcı

Avcının, avı vurması ile avın yakalanması

Avcı avını bulduğunda eğer avın kesilen

Allahu Teâlâ’nın rızası için, ibadet hükmündeki

Nezirler "muayyen" ve "gayrimuayyen" olarak ikiye

Vaktin geçmesiyle adak düşmez. Belli bir

"Nezrim olsun." deyip de neyi nezrettiğini

Nezrin sahih olabilmesi için, nezredilen şeyin

Nezrin sahih olabilmesi için, nezredilen şeyin

Nezrin sahih olabilmesi için, nezredilen şeyin

Nezrin sahih olabilmesi için, nezredilen şeyin

Nezrin sahih olabilmesi için, nezredilen şeyin

“Üzerime oruç vacip olsun.” diyen kimsenin

Nezirde kast ve kasıtsızlık hüküm bakımından