a
Ana SayfaYeminler21. Akrabayı ziyaret etmemek veya sadaka vermemek gibi bir hayrı yapmamaya yemin eden kimse ne yapmalıdır?

21. Akrabayı ziyaret etmemek veya sadaka vermemek gibi bir hayrı yapmamaya yemin eden kimse ne yapmalıdır?

Bir hayrı yapmamaya yemin eden kimsenin yapması gereken, yapmamaya yemin ettiği hayrı yapması ve yemin kefareti ödemesidir. Zira Cenab-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmuştur:

— İyilik etmekte, kötülükten sakınmakta ve insanların arasını düzeltmeniz hususunda Allah’ı yeminlerinize engel yapmayın. Allah her şeyi işitir ve bilir. (Bakara 224)

Yine şöyle buyurmuştur:

— Sizden fazilet ve servet sahibi olan kimseler akrabaya, yoksullara, Allah yolunda hicret edenlere (mallarından) vermeyeceklerine dair yemin etmesinler. (Nur 22)

Bu ayetin iniş sebebi şu hadisedir: Hazreti Ebû Bekir, teyzesi Mistah’a iyilik eder ve geçimini sağlardı. Mistah, Hazreti Aişe’ye iftira hadisesine karşınca Hazreti Ebû Bekir bir daha ona yardım etmeyeceğine dair yemin etti. Hazreti Ebû Bekir’e Mistah’a yardım etmesi söylendiğinde, “Ben yeminimi bozman.” derdi. Bunun üzerine bu ayet-i kerime inerek böyle durumlarda yeminin bozulmasını ve edilen yeminden dolayı hayırlardan mahrum kalınmamasını emretti.

Peygamber Efendimiz (a.s.m.) da bu konuda şöyle demiştir:

— Her kim bir şeye yemin eder ve ondan başkasının o şeyden daha hayırlı olduğunu görürse hayırlı olanı yapsın ve yemininin kefaretini ödesin. (Câmiü’l-Usul, XII, 300; Mecmu’z-Zevâid, IV, 183; Nasbu’r-Râye, III, 296)

(Vehbe Zuhaylî, IV, 205; el-Bedâyi, III, 16)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin