a
Ana SayfaGusül21. Gusül abdesti alırken örtünmek gerekir mi?

21. Gusül abdesti alırken örtünmek gerekir mi?

Tenhada veya avretine bakması caiz olan kimsenin önünde çıplak olarak gusletmek caizdir. Bununla birlikte, örtünmek daha faziletli ve takvaya daha uygundur.

Zira Behz b. Hakîm Hazretlerinden rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamberimiz (a.s.m.) şöyle buyurmuştur:

— Eşin veya malik olduğun (cariyen) müstesna avretini (açılmaktan) koru.

Bunun üzerine Hazreti Behz sordu:

— Bizden bir kimse tek başına olursa buna ne dersin?

Peygamberimiz (a.s.m.) şöyle buyurdu:

— Allah kendisinden utanılmaya insanlardan daha layıktır.

(Vehbe Zuhaylî, I, 268; Ebû Dâvud, 4017; Tirmizî, 2769; Nesâî, fi’s-Sünenil’l-Kübrâ, 8792; İbni Mâce, 1920; Ahmed İbni Hanbel, 20034)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin