a
Ana SayfaHayız ve Nisaf21. Hafızlık yapanlar âdet döneminde hafızlığa devam edebilir mi?

21. Hafızlık yapanlar âdet döneminde hafızlığa devam edebilir mi?

Hanefi mezhebine göre, âdetli veya lohusa bir kadının Kur’an okuması haramdır. Sadece dua ayetlerini dua niyeti ile okuyabilir.

Âdetli veya lohusa kadının Kur’an’a dokunması da haramdır. Yine Kur’an ayetinin yazılı bulunduğu levhaya ve kağıda da dokunamaz. Sahih kabul edilen görüşe göre, Kur’an’ın tercümesi de böyledir.

— Peki, Hanefi mezhebine göre, âdetli kadının Kur’an okunması caiz değil iken, Kur’an kurslarında, âdetli olan kızlara nasıl Kur’an okutulmaktadır?

Bunun cevabı şudur:

Malikî mezhebine göre, âdetli bir kadın öğrenmek ve ezberlemek maksadıyla mushafa dokunabilir ve Kur’an okuyabilir.

İşte Kur’an kurslarında Malikî mezhebindeki bu fetvayla amel edilmektedir. Ancak yanlış amel edilmektedir. Şöyle ki:

Başka bir mezhebi taklit caizdir ancak bu, zorunluluk hâlinde olmalıdır. Zorunluluk olmadan taklit etmeye telfik denilir ki bu caiz değildir. O hâlde Malikî mezhebindeki fetva ile amel edilecekse herkes değil, sadece zorunlu olanlar amel etmelidir. Meseleyi maddelersek daha kolay anlaşılacaktır:

1. Kur’an kursunda okuyan kızımız eğer sadece Kur’an okumayı öğrenme kastıyla kursa gidiyorsa, bu kızımız âdetli iken Kur’an okumamalı ve kendi mezhebinin hükmüyle amel etmelidir. Çünkü âdet süresinde Kur’an okumaktan uzaklaşmak kişiye Kur’an okumayı unutturmaz.

2. Eğer bu kızımız hafızlık yapıyorsa ve âdeti 3-4 gün devam ediyorsa, yine kendi mezhebinin hükmüyle amel etmeli ve hafızlığa ara vermelidir. Çünkü hafızlığa 3-4 gün ara vermekle hafızlık unutulmaz.

3. Eğer hafızlık yapan kızımızın âdeti 6-7 gün devam ediyor ancak hafızası kuvvetli olduğu için, hafızlığa döndüğünde ezberlerini unutmuyorsa, bu kızımız da kendi mezhebiyle amel etmeli ve bu zaman diliminde Kur’an okumamalıdır. Bu durumda sadece hafızlığı biraz uzar.

4. Eğer hafızlık yapan kızımızın âdeti 9-10 gün devam ediyor ve hafızası zayıf olduğu için, hafızlığa döndüğünde ezberlerini unutuyorsa, işte bu evladımız Malikî mezhebindeki fetva ile amel edebilir. Çünkü bu durumda onun için zorunluluk vardır. Diğer durumlarda ise bir zorunluluk yoktur. Zorunluluk yoksa taklit edilmez; edilirse telfik olur ki bu da caiz değildir.

Durum böyle iken, iş o kadar ayağa düşmüş ki hiç bu tanzime bakılmadan bütün kızlara âdetli iken Kur’an okutuluyor. Hatta İmam Hatiplerde -hiçbir ihtiyaç yokken- kız çocuklarına âdetli hâlde Kur’an okutuluyor. Sözüm ona “Sözlü yapıyoruz.” diyorlar. İyi de bu sözlüyü âdeti bittikten sonra yapamaz mısınız? Elbette yaparsınız.

Kardeşlerim, iş Allah’ın rızasını aramaktan çıkmış, hangi mezhepte kolaya giden bir fetva varsa onunla amel etmeğe dönmüş. Allah Ümmet-i Muhammed’in evlatlarına yardım etsin; onlara takva sahibi, ilim sahibi hocalar ihsan etsin. Âmin.

(Vehbe Zuhaylî, I, 214; Serahsî, el-Mebsût, III, 152; İbni Kudâme, el-Muğnî, I, 199 vd.; Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, I, 120-121, 172)

Yazar: Sinan Yılmaz

 

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin