a
Ana Sayfaİtikâf21. İtikâf adayan kimse itikâfı yapmadan önce ölecek olursa ne lazım gelir?

21. İtikâf adayan kimse itikâfı yapmadan önce ölecek olursa ne lazım gelir?

Bir kimse adadığı bir itikâfı erteleyecek olursa, ölüm ihtimaline binaen her gün için bir fidye ödenmesini vasiyet etmelidir. Böyle vasiyet eder ve ölürse varisleri malından bu fidyeyi öderler. Eğer vasiyet etmemişse varisler ödeyip ödememe hususunda serbesttir. İsterlerse öderler, istemezlerse ödemezler. Vasiyet yoksa, varislere fidye ödemek vacip olmaz.

Eğer itikâf adayan kişi fakir olursa fidye ondan düşer. Bu durumda yapması gereken Allahu Teâlâ’dan af ve mağfiret dilemektir.

(Ömer Nasuhi Bilmen, 335, Madde 270)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin