a
Ana SayfaHayız ve Nisaf22. Âdetli ve lohusa kadının tefsir kitaplarına dokunması caiz midir?

22. Âdetli ve lohusa kadının tefsir kitaplarına dokunması caiz midir?

Tefsir kitaplarında eğer tefsir miktarı çok ise ona dokunmak caizdir. Eğer Kur’an miktarı çok veya eşit ise ona dokunmak caiz olmaz.

Tefsir miktarı çok olan kitaplara dokunmak caiz olmakla birlikte, sayfaları çevirirken, üzerinde ayet yazılı olan sayfalara dokunmak caiz olmaz. Bu sayfaları kalem gibi bir şeyle çevirmeli ve sayfaya değmemelidir. Zira Hanefi mezhebinde, üzerinde ayet yazılı olan sayfa da Kur’an hükmündedir.

Maalesef bu fıkhi hükmü birçok kadın bilmemekte ve dinî kitapları okurken üzerinde ayet yazılı sayfaları âdetli veya lohusa iken çevirmektedir. İlim tahsil edelim derken günaha girmek, herhâlde bu olsa gerek!

(İbrahim Halebî, Halebî Sağîr, 40; et-Tahtâvî, Hâşiyetü’Tahtâvî alâ Merâki’l-Felâh, 66; Vehbe Zuhaylî, I, 213)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin