a
Ana SayfaFikir Sofrası22. İnsanın vazifesi

22. İnsanın vazifesi

Bir sanat harikası olan Selimiye Camii’ni her gün yüzlerce insan ziyaret eder. O kadar meşakkatli yolculuk sadece ondaki sanatı birkaç saat temaşa edebilmek içindir.

İnsanlar Selimiye Camii’nin sanatını temaşa için böyle meşakkatli bir yolculuk yaparken, caminin etrafında otlayan koyunlar ondaki sanatla hiç ilgilenmezler. Onların tek derdi karınlarını doyurmaktır. Hatta bir avuç otu camideki kıymet biçilemeyen sanata tercih ederler.

Bu kıyas neticesinde diyebiliriz ki: İnsan ile hayvan arasındaki fark, insanın sanatı görüp sanattan anlaması ve sanatkârını yâd etmesi, hayvanın ise sanattan habersiz olup midesini düşünmesidir.

— Kâinat dahi -her taşında bir saray kadar nakış olan- böyle sanatlı bir cami değil midir?

O hâlde hakiki insan odur ki:

–  Evvela kâinattaki sanatı görür.

– Sonra o sanatta tecelli eden İlahî sıfat ve isimleri keşfeder.

– Daha sonra o sıfat ve isimlerin sahibi olan Allah’ı bulur, O’na yaklaşır.

– Sanatını tefekkür ile tefeyyüz eder ve o feyzin neticesinde marifetullahta terakki edip yükselir.

– Ve marifetullahın bir neticesi olarak kalbinde muhabbetullah ağacını bitirir ve büyütür.

Acaba bu vazifeyi yapmayanlar Selimiye Camii etrafında dolaşan koyunlara benzemez mi?

Ya Rabbi! Sen bizi koyunlara benzemekten ve senden gafil olmaktan muhafaza eyle. Âmin.

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin