a
Ana SayfaHac22. Ölü adına haccetmek caiz midir?

22. Ölü adına haccetmek caiz midir?

Ölen kimse kendi adına haccedilmesini vasiyet etmişse, bakılır:

1. Eğer bıraktığı mirasın üçte biri buna yetiyorsa vasiyeti yerine getirilir. Eğer varisler vasiyeti yerine getirmezse mesul olurlar. Onun adına yapılacak hac ile ölenin hac borcu düşer.

2. Eğer bıraktığı mirasın üçte biri hacca yeterli gelmiyorsa varisler serbesttir. Dilerlerse mirasın üçte ikilik kısmından -yani kendi haklarından- vererek vasiyeti yerine getirirler, dilerlerse haklarından vermezler ve vasiyeti yerine getirmezler.

Eğer ölen kendi adına haccedilmesini vasiyet etmemişse varisler yine serbesttir. Dilerlerse ölenin mirasından hac için gerekli olan miktarı çıkarırlar ve ölü adına birisini hacca gönderirler, dilerlerse göndermezler.

Ölenin vasiyeti olmaması durumunda, onun adına yapılacak haccın kabulü hususunda âlimler kesin bir kanaat belirtmemişlerdir. Vasiyeti olması durumunda,” Haccı kabul edilir.” derken, vasiyeti olmaması durumunda, “İnşallah kabul olur.” demişlerdir.

Şunu da hatırlatalım: Vekil bizzat kendi malından karşılayarak ölü adına haccetse, bu hac ölü adına gerçekleşmez. Aynı şekilde, ölü kendi malından haccedilmesi için varise vasiyette bulunsa ve ölümüne müteakiben varis kendi malıyla onun adına haccetse, böyle bir hac ölüyü borçtan kurtarmaz. Çünkü farz olan hac ölünün mal varlığı ile ilgilidir. Onun mal varlığından karşılanmayan bir hac borcu düşürmez.

(Vehbe Zuhaylî, III, 438, ; Ömer Nasuhi Bilmen, 408, Madde 91-92)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin