a
Ana SayfaCümle İzahları22. “Şuunat-ı İlahîye” denildiğinde ne anlamalıyız?

22. “Şuunat-ı İlahîye” denildiğinde ne anlamalıyız?

Bu dersimizde Allahu Teâlâ hakkında kullanılan “şuunat” tabirinin manası üzerine konuşacağız. Bu makamda sorumuz şu:

— “Şuunat-ı İlahîye” denildiğinde ne anlamalıyız?

Şuunat kavramının Türkçede tam karşılığı yok. En yakın karşılığı kabiliyet. Cenab-ı Hak hakkında “Kabiliyet sahibidir.” ya da “Kabiliyeti vardır.” gibi bir söz söylenemez. Allahu Teâlâ hakkında kabiliyet kavramını kullanamadığımız için şuunat kavramını kullanıyoruz.

Allah hakkında konuşurken çok dikkat etmeliyiz. Bu sebeple, Üstad Hazretleri hep “mukaddes” kelimesini kullanır. Mesela Allah hakkında “Bir lezzet-i mukaddesesi vardır.” der.

Nasıl ki biz bir iş yaptığımızda lezzet alıyoruz; Allah da bu kâinatın icad, idare ve tedbirinden bir lezzet alıyor. Ancak bu lezzet bizim lezzetimize asla benzemez. Bu sebeple, Üstadımız “lezzet-i mukaddese” der.

Yine Allah’ın kulların kendisine itaat etmesine karşı bir memnuniyeti vardır. Ancak bu memnuniyet bizim memnuniyetimize asla benzemez. Sadece bir isim benzerliği vardır, başka hiçbir benzerlik yoktur. İşte bu farka işareten Üstadımız “memnuniyet-i mukaddese” ifadesini kullanır.

Yine nasıl ki biz büyük bir iş yaptığımızda iftihar ederiz. Allah’ın da kendisine mahsus bir iftiharı vardır. Ancak bu, bizim iftiharımıza asla benzemez. Tek benzerlik isim benzerliğidir. Buna işareten Üstadımız “iftihar-ı mukaddese” der.

Allah’ın ne merhameti, ne şefkati, ne gazabı, ne de kahrı ve öfkelenmesi bize benzer. Hepsi mukaddestir, münezzehtir, âlîdir. Bizler sıfat-ı İlahîyeyi bir derece anlayalım diye bildiğimiz isimlerle tesmiye edilmiştir.

Tekrar şuunata dönelim:

Bizler kendi hakkımızda kullandığımız “kabiliyet” kelimesini Allahu Teâlâ hakkında kullanamıyoruz. Kabiliyet yerine “şuunat” diyoruz. Allah hakkındaki her kavramı da sonuna kadar anlamak zorunda değiliz.

— Mahluk olan akıl Allah’ın isim ve sıfatlarının hakikatini ne kadar anlayabilir?

— Zatının künhüne ne kadar nüfuz edebilir?

— Şuunat denildiğinde mananın tamamını nasıl ihata edebilir?

Asla edemez.

Şuunat hakkında bu kadar konuşmak bu makamda yeterlidir.

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin