a
Ana SayfaYeminler23. Bir kimseye borç vermemek üzere yemin eden kimse, bilahare ödünç olarak ona bir şey verse fakat karşı taraf bunu kabul etmese yemini bozulmuş olur mu?

23. Bir kimseye borç vermemek üzere yemin eden kimse, bilahare ödünç olarak ona bir şey verse fakat karşı taraf bunu kabul etmese yemini bozulmuş olur mu?

İmam Ebû Yusuf’a göre, ödünç vermenin rüknü, ödünç verenin icabından ibarettir. Yani ödünç verme teşebbüsü ile ödünç verme akdi meydana gelir. Ödünç alanın kabulü bir rükün değildir.

Bu sebeple İmam Ebû Yusuf’a göre, borç verilen kimse borcu kabul etmese de borç verme akdi gerçekleşir. Bundan dolayı da bir kimseye borç vermemeye yemin eden kimse, daha sonra o kimseye borç verecek olsa, borç verilen kişi kabul etmese de yemini bozulmuş olur ve kefaret vermesi gerekir.

İmam Muhammed’e göre ise borç verme akdi, kendisine borç verilen kimsenin kabul etmesi ile tamamlanır. Borç verme akitlerinde, borç verilen kimsenin kabul etmesi bir rükündür. Eğer borç verilen kimse borcu kabul etmezse borç verme akdi gerçekleşmemiş olur.

Bu sebeple İmam Muhammed’e göre, bir kimseye borç vermemeye yemin eden kimse, daha sonra o kimseye borç verecek olsa, eğer borç verilen kişi kabul etmezse yemini bozulmuş olmaz ve kefaret vermesi gerekmez. Zira akit tamamlanmamıştır.

Bu meselede İmam Ebû Yusuf’un görüşüyle amel etmek ihtiyata ve takvaya daha uygundur.

(Vehbe Zuhaylî, IV, 284)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin