a
Ana SayfaCenaze23. Kâfir olarak öldüğü bilinen bir kişinin cenaze namazı kılınır mı?

23. Kâfir olarak öldüğü bilinen bir kişinin cenaze namazı kılınır mı?

Kâfir olarak öldüğü bilinen bir kimseyi yıkamak âlimlerin çoğuna göre haramdır. Çünkü yıkanmak sadece Müslümanlara ait bir muameledir.

Cenaze namazı kılmaya gelince, kâfire cenaze namazı kılınmaz. Allahu Teâlâ bu konuda şöyle emreder:

— Onlardan ölenlerin hiçbiri üzerine asla cenaze namazı kılma ve kabirleri başında dikilme. Çünkü onlar Allah’ı ve Resulünü inkâr ettiler ve fasık olarak öldüler. (Tevbe 84)

İşte Allahu Teâlâ kâfirlerin cenaze namazı hakkında böyle emrediyor.

Ölü üzerine cenaze namaz kılmak, onun için Allah’tan af dilemektir. Hâlbuki Allahu Teâlâ onlar için af dilememizi şu ayetiyle yasaklamıştır:

— Nebiye ve müminlere müşrikler için af dilemek yakışmaz. Velev ki yakın akrabaları da olsa… (Tevbe, 113)

Yine Cenab-ı Hak başka bir ayette kâfirleri asla bağışlamayacağını şöyle beyan buyurmuştur:

— Onlar için af dile veya dileme. Onlar için yetmiş defa af da dilesen de Allah onları asla affetmeyecektir. (Tevbe 80)

Bütün bu ayetlerden sonra diyebiliriz ki:

Kâfir olduğu bilinmesine rağmen üzerine cenaze namazı kılınırsa, bu namazı kılanlar imandan çıkar ve kâfir olur. Bunun sebebi şudur:

Cenab-ı Hak kâfirin ebedi olarak cehennemde kalacağını bildirmiş ve ona ebedi azabı vaat etmiştir. Allah’ın sözünden ve vaadinden dönmeyeceği Kur’an’ın birçok ayetiyle sabit iken, kâfire cenaze namazı kılan ve onun hakkında dua eden kişi sanki şöyle demektedir:

— Ey Rabbim, sen her ne kadar kâfire ebedi cehennem azabını vaat etmiş ve onun ebedi olarak azapta kalacağını bildirmişsen de sen -hâşâ- sözünden ve vaadinden dönersin. Bu kâfiri affedip cennete koysan daha iyi etmiş olursun…

İşte ölen kâfire dua etmek ve bir nevi dua olan cenaze namazını kılmak böyle bir manayı hissettirdiği için küfürdür.

Bu konuda İmam Karâfî şöyle der:

— Kâfir olduğu bilinen birisi için af talebinde bulunmak küfürdür ve dua eden kâfir olur. Çünkü Allahu Teâlâ Kur’an’da bir çok ayette kâfirleri bağışlamayacağını beyan buyurmuştur. Hâl böyle iken, hâlâ onun bağışlanmasını dilemek sanki Allah’a -hâşâ- “Sen iyi yapmıyorsun, gel bu işten vazgeç.” demek anlamına gelir ki bu da küfürdür.

Bu sebeple, Müslümanların bir ömür boyu İslam’a ve Müslümanlara düşmanlık eden kişilerin cenaze namazından uzak durmaları gerekmektedir. Böyle kişilere dua etmek -Allah muhafaza etsin- dinden çıkmaya sebeptir. Hâl böyle iken, maalesef din düşmanlarının cenazelerinde nice Müslümanları görmekte hatta bir kısım imamların minber ve kürsülerden onlara dua ettiğini müşahede etmekteyiz. Ne diyelim, herkes sevdiği ile beraberdir!

Şunu da ilave edelim:

Bütün bu anlattığımız hükümler kâfir olarak ölen kişi hakkındadır. Hayatta olan kâfirlerin hidayeti için dua etmek caizdir.

(Kurtubî, VIII, 272; Karâfî, IV, 259 vd.)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin