a
Ana SayfaNamaz23. Namazda başı örtmemenin hükmü nedir?

23. Namazda başı örtmemenin hükmü nedir?

Namazda tembellikten ve gevşeklikten dolayı başı açık bulundurmak mekruhtur. Tembellikten maksat başı örtmeyi bir yük saymaktır. Gevşeklikten maksat ise namazda başı örtmeyi umursamamaktır. Böyle olmayıp da özürden dolayı başını örtmezse mekruh olmaz.

Yine sadece sıcaktan dolayı serinlemek maksadıyla başı açık bırakmak da mekruhtur. Zira bu gibi şeyler özür sayılmaz.

Bazı âlimler şöyle demiştir:

— Namazda tevazu ve huşu maksadı ile başı açık bırakmak mekruh olmaz.

Bazı âlimler ise buna şöyle cevap vermiştir:

— Tevazu ve huşu kalbin işidir; başın işi değildir. O hâlde kalp ile tevazu ve huşuda bulunup başı örtmek daha iyidir.

Önceki âlimlerin buna cevabı şöyle olmuştur:

— Tevazu ve huşu maksadı ile başı açık bırakmak, kalpteki tevazu ve huşuun bir dış görüntüsüdür; bunun için iyidir. Şu kadar var ki namazda sadece tevazu ve huşu maksadı ile başını açık bırakan kimseler pek az bulunur. Çoğu tembellik sebebiyle başını örtmez.

Bazı âlimler de şöyle demiştir:

— Biz namazlarımızı Peygamber Efendimiz (a.s.m.)’ın kıldığı gibi kılmakla emrolunmuşuz. Çünkü bir hadis-i şerifte Peygamberimiz (a.s.m.) şöyle buyurmuştur: “Beni namaz kılarken nasıl görüyorsanız, siz de namazınızı öyle kılın.”

Peygamber Efendimiz (a.s.m.) namazlarını mübarek başları örtülü olarak kılmıştır. Bu bir âdet işi değildir. Bu, namazda Peygamberimizin uyguladığı sünnete uymak ve başkalarına benzemekten sakınmak meselesidir. Bu sebeple, -gerçek bir özür bulunmadıkça- başı örtmenin daha faziletli olduğu kesindir. Öyle ki secde esnasında baştan düşen takkeyi tek el ile başa yerleştirmek faziletli görülmüştür.

(Reddü’l-Muhtar, II, 407; Şürünbülâlî, Merâkı’l-Felah, 130; el-Muvâfakât, II, 489)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin