a
Ana SayfaZekât23. Şirket ortakları zekâtlarını nasıl hesaplar?

23. Şirket ortakları zekâtlarını nasıl hesaplar?

Şirket ortakları zekâtlarını hesaplarken kendi haklarına düşen hisseyi hesaplar. Eğer kendi haklarına düşen hisse nisap miktarına ulaşmış ve üzerinden bir kamerî yıl geçmişse zekâtını öderler.

Eğer şirket hissesi tek başına nisaba ulaşmaz veya üzerinden bir kamerî yıl geçmemiş olursa bakılır:

Eğer başka malları var ve bu mallar nisaba ulaşmışsa ve onların üzerinden bir kamerî yıl geçmişse, şirket hissesi o mala ilave edilerek zekâtı ödenir.

Şirketlerin zekâtı hesaplanırken bina, arsa, üretim tesisleri, iş aletleri, nakliyede kullanılan gemi, tır, otobüs gibi vasıtalar ve diğer demirbaş eşya zekâta dâhil edilmez ve bunlardan dolayı zekât vermek gerekmez.

Şirket sahipleri ellerindeki yarı mamul ve üretilmiş malları, hammaddeleri, ticari malları, sahip oldukları para, çek, senet ve zekâta tabi diğer malları toplarlar; daha sonra borçlarını da hesap ederek toplam miktardan borcu düşerler. Kalan miktar ortakların hissesine göre bölündükten sonra her bir ortak kendi payına düşen miktarın kırkta birini zekât olarak öder. Dilerlerse vekalet vererek bütün şirketin zekâtını birlikte ödeyebilirler.

(Vehbe Zuhaylî, III, 354)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin