a
Ana SayfaTeyemmüm24. Teyemmümden önce suyu aramak şart mıdır?

24. Teyemmümden önce suyu aramak şart mıdır?

Bir beldede ikamet eden kimse için teyemmümden önce suyu araması mutlak bir vazifedir. Yakında su bulunduğunu zannetmesi ile zannetmemesi arasında bir fark yoktur.

Seferî ya da şehrin dışında olup teyemmüm etmek isteyen kişi ise zann-ı galiple (kuvvetli bir zanla) yakınında su bulunduğuna hükmetmediği müddetçe suyu aramak zorunda değildir. Zira meskûn yerlerin dışında suyun bulunması genellikle rastlanan bir durum değildir.

Eğer zann-ı galiple (kuvvetli bir zanla) yakınında su bulunduğuna hükmedecek olursa, bizzat veya bir yardımcı vasıtasıyla her taraftan bir ok atımı miktarı (yaklaşık 185 metre) suyu aramalıdır. Bu mesafede suyu aramadığı müddetçe teyemmüm caiz olmaz. Eğer net bir görüşle etrafı görebiliyorsa dört bir yana bakması da yeterlidir. Bakmanın yeterli olmasının sebebi, yol arkadaşlarından ayrı düşmemesi ve kendisinden meşakkatin uzak tutulmasıdır.

İster mukim olsun isterse -suyun yakında olduğunu zanneden- seferî olsun, eğer suyu aramakta kusurlu davranacak ve aramaksızın namaz kılacak olursa, İmam-ı Azam ve İmam Muhammed’e göre, namazı iade etmesi bu kişinin üzerine vaciptir.

(el-Bedâyi, I, 46 vd.; Fethu’l-Kadîr, I, 84 vd.; ed-Dürrü’l-Muhtar, I, 227 vd.; el-Lübab, I, 36)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin