a
Ana SayfaTeyemmüm25. Teyemmüm alırken azaları sırayla mesh etmek şart mıdır?

25. Teyemmüm alırken azaları sırayla mesh etmek şart mıdır?

Teyemmüm alırken sırayı gözetmeye tertip denilir. Şafiî mezhebine göre, teyemmüm alırken tertip farzdır. Dolayısıyla tertip gözetilmeden alınan bir teyemmüm onlara göre sahih değildir.

Hanefi ve Maliki mezhebine göre ise tertip farz değil, müstehaptır.

Müstehap: Yapılmasında sevap kazanılan, terkinde ise günah olmayan amellerdir.

Hanefi ve Maliki mezhebi âlimlerine göre, tertip terk edilerek alınan teyemmüm sahihtir ve bununla namaz kılınabilir.

Böyle ihtilaflı durumlarda kişiye düşen, kendi mezhebinin görüşüyle amel etmektir. Bizler Hanefi olduğumuza göre, teyemmüm ederken tertibe riayet edersek sevap kazanırız. Tertibe riayet etmeden teyemmüm almışsak, bununla kıldığımız namaz da sahihtir.

(Vehbe Zuhaylî, I, 329)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin