a
Ana SayfaZekât26. Kiraların zekâtı nasıl hesaplanır?

26. Kiraların zekâtı nasıl hesaplanır?

Ticaret için değil de yalnız kiralarını almak üzere insanın mülkiyetinde bulunan evlerden, dükkânlardan, gelir getiren tesislerden, aletlerden, makinelerden ve nakil vasıtalarından zekât vermek gerekmez.

Yine kiranın yıllık toplam miktarından da zekât vermek gerekmez. Zekât verilmesi gereken miktar kişinin kenarda biriktirdiği miktardır.

Mesela bir kimsenin aylık 10 bin lira kira getirisi olsa ve yılda 120 bin lira kira alsa, eğer bu kişi 120 bin liranın tamamını harcarsa, bu kişiye zekât vermesi gerekmez.

Eğer kira getirisinin bir kısmını harcar ve bir kısmını biriktirirse şöyle yapar:

Biriktirdiği kısım nisap miktarına ulaşmışsa nisap miktarına ulaştığı andan itibaren bir kamerî yıl geçtikten sonra zekâtını öder. Eğer zekâta tabi başka malları varsa ve onların zekât günü daha önceyse onlarla birlikte zekâtını öder.

Eğer kalan miktar nisap miktarına ulaşmamışsa kişinin zekâta tabi başka mallarının olup olmadığına bakılır. Eğer bu kişinin zekâta tabi başka malları varsa, kiradan biriktirilen para o mallara ilave edilir. Toplamı nisap miktarına ulaşır ve üzerinden de bir kamerî yıl geçmişse zekâtları verilir. Aksi takdirde zekât gerekmez.

Demek, maddeleyecek olursak:

1. Kira getiren mülklerin bizzat kendisinden zekât vermek gerekmez.

2. Kira gelirlerinin toplamından da zekât vermek gerekmez.

3. Kira gelirlerinden harcanmayan kısım nisap miktarına ulaşırsa üzerinden bir kamerî yıl geçince zekâtı verilir. Eğer zekâta tabi başka mallar olur da onların zekât günü daha önce olursa, onlarla birlikte zekâtı verilir.

4. Biriktirilen meblağ nisap miktarına ulaşmaz ancak kişinin zekâta tabi başka malları olursa, kiradan biriktirilen meblağ bu mallara ilave edilir ve buna göre zekâtları verilir.

(Mergînânî, el-Hidâye, II, 165, 190-191)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin