a
Ana SayfaCenaze27. Cenaze götürülürken yüksek sesle bağırmanın hükmü nedir?

27. Cenaze götürülürken yüksek sesle bağırmanın hükmü nedir?

Cenaze götürülürken arkasından yüksek sesle bağırmak, yüksek sesle zikretmek ve Kur’an okumak, “Cenaze için istiğfarda bulunun.” demek ve benzeri sözler sarf etmek caiz olmayıp haramdır. Sahabe ve Tâbiînin tuttuğu yol budur. Cenaze götürülürken sükût etmeli, ölüm ve ölümle ilgili hadiseler düşünülmelidir.

İbni Ömer Hazretleri, “Ölü için mağfiret dileyin ki Allah da size mağfiret etsin.” diyen birisini duymuş ve ona şöyle demiştir:

— Allah seni mağfiret etmesin! (Said b. Mansur bu hadisi süneninde rivayet etmiştir.)

Cenaze götürülürken ve defnedilirken zikir ve duada bile sesi yükseltmek haram ise sizler bando ve şarkılar eşliğinde cenazelerini taşıyanların ve defnedenlerin durumunu bir düşünün!

(ed-Dürrü’l-Muhtar, I, 835; el-Muğni, II, 477; eş-Şerhu’s-Sağir, I, 568; el-Mecmû, V, 237; Vehbe Zuhaylî, III, 70)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin