a
Ana SayfaHayız ve Nisaf28. Âdeti biten kadın gusletmeden oruca niyet edebilir mi?

28. Âdeti biten kadın gusletmeden oruca niyet edebilir mi?

Kadının âdeti fecirden (imsaktan) önce bitip kanı kesilecek olsa, gusletmeden oruca niyet edebilir. Oruca niyet etmesi için gusül abdesti alması şart değildir. Yeter ki âdeti fecirden önce bitmiş olsun.

Bu durumdaki kadın, cünüp iken oruca niyet eden kişi gibidir. Cünüplük oruca mâni olmadığı gibi, âdetli kadının gusletmemesi de oruca mâni değildir. Şart o ki kanın fecirden önce kesilmiş olması ve âdetinin bitmiş olması gerekir. Eğer fecirden kısa bir zaman sonra bile kan gelecek olursa artık o gün içinde oruç tutması caiz olmaz.

Bu hükmün sebebi şudur:

Oruç kadına hayız sebebiyle haramdır, abdestsizlik sebebiyle değil. Dolayısıyla hayız kanı kesildiğinde -abdestsizliği devam etse de- artık oruç kadına helal olur. Bunun delili, cünüp olan kimsenin orucunun sahih olmasıdır.

Şu meseleyi de izah edelim:

“Âdeti biten kadının gusletmeden ilişkide bulunması caiz midir?” sorusuna cevap verirken şöyle demiştik:

— Âdeti on günden az olan kadının gusletmesi gerekir. Gusletmeden cinsel ilişkide bulunması caiz değildir. Çünkü âdetli bir kadının -on günü tamamlamamışsa- kan görmeme hâli de âdet hâli hükmündedir. Kanın kesilmesiyle âdeti bitmez. Böyle bir kadının âdetini bitiren şey gusletmektir.

Âdeti biten kadının temizlik hâli, cinsel ilişki mevzubahis olunca gusledinceye kadar âdetten sayılıyor. Hâlbuki oruçta bu zaman dilimi temizlikten kabul ediliyor. Bunun sebebi şudur:

Âdetli bir kadının cinsel ilişkide bulunması haramdır. Haram söz konusu olunca ihtiyatlı davranmak gerekir. Kadın gusletmeden cinsel ilişkide bulunur da daha sonra kan gelirse, âdetli iken cima ettiği anlaşılır ki bu haramdır. Bu haramın önünde geçmek için ihtiyatlı davranılmış ve gusletmesi şart koşulmuştur.

Oruçta ise bu tehlike yoktur. En fazla fecirden sonra kan gelebilir ki bu durumda da sadece orucu bozulmuş olur. Ortada bir harama düşme tehlikesi yoktur.

İşte bu sebepten dolayı, âdeti biten kadın gusletmeden cinsel ilişkide bulunamaz ama gusletmeden oruca niyet edebilir.

(Vehbe Zuhaylî, I, 363)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin