a
Ana SayfaZekât28. Kefil olan kimse zekâtını hesaplarken kefil olduğu miktarı düşer mi?

28. Kefil olan kimse zekâtını hesaplarken kefil olduğu miktarı düşer mi?

Bir borca kefil olan kimsenin kefil olduğu borca denk malından zekât vermesi gerekmez. Çünkü kefil borçlu hükmündedir.

Kefilin borçlu hükmünde olmasının sebebi şudur: Alacaklı kişi alacağını asıl kişiden tahsil edebileceği gibi kefilden de tahsil edebilir. Bu sebeple, kefil borçlu kabul edilmiştir.

Ayrıca bu kefilliğin borçlunun emriyle olması veya olmaması arasında bir fark yoktur.

Buna göre, kefil olan kimse kefil olduğu miktar kadarını zekâta tabi olan malından düşer ve kalan malının zekâtını öder. Mesela bir kimsenin zekâta tabi 100 bin lirası olsa ve bu kişi 20 bin liralık bir borca kefil olmuş olsa, 100 bin liradan 20 bin lirayı çıkarır ve kalan 80 bin liranın kırkta biri olarak 2 bin lira zekât öder.

(Ömer Nasuhi Bilmen, Sf. 345, Madde 22)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin