a
Ana SayfaNamaz28. Vaktin namazını kılarken diğer vakit girmiş olsa namaz bozulur mu?

28. Vaktin namazını kılarken diğer vakit girmiş olsa namaz bozulur mu?

Namazın hepsi kendine tahsis edilen vakit içinde kılındığı zaman “eda” olur. Namazın bozulması hariç, bir noksanlıktan dolayı bir namaz bir vakitte ikinci kere kılınırsa “iade” olur. Eğer bir namaz, vakti çıktıktan sonra kılınırsa “kaza” olur.

Kaza: Farz olan bir işin vakti çıktıktan sonra yapılmasına denir.

Hanefi mezhebine göre, namaz kılan bir kimse namazın bir cüzüne vakit içinde yetişirse bu namaz eda olur. Sadece iftitah tekbirini alsa dahi bu böyledir. Bir rekâtı tamamıyla bitirmesine gerek yoktur.

Eğer bu kişi sabah namazını kılıyorsa ve namazı kılarken güneş doğmuşsa, İmam-ı Azam Hazretlerine göre, bu kişinin namazı bozulur. İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed’e göre ise son oturuşta teşehhüd miktarı oturmuşsa namazı bozulmaz.

Sabah namazında bu ihtilaf vardır ancak diğer namazlarda ihtilaf yoktur. Ola ki sabah namazını kılarken güneş doğarsa -eğer teşehhüd miktarı oturulmuşsa- İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed’in fetvasıyla amel edip namaz tamamlanmalıdır. İhtiyatlı davranarak daha sonra bu namazı kaza etmek ise takvaya daha uygun olandır.

(Kâsânî, Bedâî, I, 124; İbnü’l-Hümâm, Feth, I, 397; Vehbe Zuhaylî, I, 400)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin